česky | english
Heslo:
Home

Plán edukačních seminářů v II. pololetí 2009

Konají se každou středu cca v 9.30 v zasedací místnosti pav. A3
 


Datum Přednášející Název přednášky
2.9.2009 Cytogenetici Přehled disertačních prací
9.9.2009 Hana Šváchová
Pavel Němec
Mikro prostředí
Disertační práce
23.9.2009 Lucie Kovářová Autologous conditionsimprove dendritic cells features in MG
30.9. 2009 Jana Čumová
Hana Šváchová
Silvie Dudová
Disertační práce
Disertační práce
Disertační práce.
14.10.2009
15.10.2009
URC-CMG WORKSHOP     LC 06027
21.10.2009 Ivana Burešová
Jana Čumová
Praktické zkušenosti se sortováním vzorků MGUS
PI3K a PKC signalizace - význam a možnosti ovlivnění u MM
4.11.2009 Karthich Muthu Raja
Lenka Zahradová
"Memory Tregs in MM patients - theory and own results".
Disertační práce.
11.11.2009 Sabina Ševčíková
Fedor Kryukov
Progress report of glioblastoma group
RHAMM & Centrosome
18.11.2009 Veronika Foltánková M S C
25.11.2009 Ivana Burešová
URC-CMG,UCBI,LMC
Praktické zkušenosti se sortováním plazmatických buněk z transportovaných vzorků.
ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ od 14:00 hod
27.11.2009 URC-CMG,UCBI,LMC Vánoční večírek přehrada
2.12.2009 Anna Potáčová Proteomická analýza plazmy - o rok později
9.12.2009 Eva Matějková
Zuzka Mikulková
Teze Ph.D. práce  -  nácvik obhajoby
16.12.2009
Jiří Jelínek
Cestovatelské  přednášky
CMV as a model for potent peptide vaccine construction

1.9.2009


Zpět