česky | english
Heslo:
Home

Plán edukačních seminářů v I. pololetí 2009

Konají se každou středu cca v 9.30 v zasedací místnosti pav. A3


Datum Přednášející Název přednášky
7.1. Ivana Burešová
Viera Sandecká
Myelomové vzorky s nízkou infiltrací
Registr RMG a plánované projekty u MGUS
14.1. Hana Filková
Henrieta Grešlíková
Jan Smetana
Silvie Dudová
Vývoj chromozomových abnormalit u dlouhodobě sledovaných pacientů s MM.
FISH – analýza sdělení z ASHCGH/arrray – analýza sdělení z ASH a zásadních prací v roce 2008
GEP – analýza sdělení z ASH a zásadních prací v roce 2008
21.1. Romana Zaoralová
Pavel Němec
Elena 
Thalidomid –  klíčová genomická data s ohledem  na prognózu, predikci senzitivity a farmakogenomiku
Bortezomib –  klíčová genomická data s ohledem  na prognózu, predikci senzitivity a farmakogenomiku
Lenalidomid – klíčová genomická data s ohledem  na prognózu, predikci senzitivity a farmakogenomiku
28.1. Silvie Dudová
Lenka Zahradová
Lenka Zahradová/Pavel Němec
Inhibitory proteosomu - NF-kB signalizace a možnosti inhibice/aktivace, význam u MM
Inhibitory proteosomu  - klinické použití
Bortezomib – klinické výsledky a genomická data u pacientů s MM na IHOK FN Brno a v ČR 
4.2. Veronika Foltánková
Anna Potáčová
 MSC –  zahraniční zkušenost 
Proteomika  - analýza sdělení z ASH  a klíčových prací v roce 2008
11.2. Hana Šváchová
Elena Dementyeva
Analýza přínosu micro RNA  a dalších genomických metod u MM – možnosti pro granty 
Význam amplifikace centrozomu u pacientu s MM (po schůzce diskusní panel – genomika u MM nové projekty a anlýzy pro rok 2009) – 3 hodiny; organizuje Henrieta G.
18.2. Martina Almáši
Michal Holánek
Michal Holánek/Markéta Zemanová/Romana Zaoralová 
IMIDs  - analýza mechanismu účinku
IMIDs  -  klinické  použití
Thalidomid/Lenalidomid - klinické výsledky a genomická data u pacientů s MM na IHOK FN Brno a v ČR
25.2. Ivo Kocák
Lucie Štrajtová
Melanom
TIL
4.3. Lenka Zahradová
Lucie Kovářová
Leoš Křen
HSP – význam a možnosti ovlivnění u MM
Analýza B lymfocytárních subpopulací u monoklonálních gamapatií aneb Co jsme shlédli v Salamance.
Histopatologická analýza renálního karcinomu a glioblastomu
11.3. Martin Smrčka
Petr Vaňhara
Glioblastomy z pohledu neurochirurga
Exprese TGFbeta u glioblastomu
18.3. Karthrick  Muthu Raja
Lucie Štrajtová
Regulační T lymfocyty u MM  a vliv IMIDs na imunitní systém nemocných s MM léčených IMIDs
Sledování regulačních Lymfocytů u pacienta s melaninem léčeného TIL  
25.3. Eva Bártová Metylační stavy DNA u MM
1.4. Elena Dementyeva
Karthrick Muthu Raja
FISH a MGUS – stávající stav a vlastní výsledky 
Flowcytometrie a MGUS – stávající stav a vlastní výsledky
8.4. Jiří Jelínek Potent bacterial immunoenhancer-CMV model
15.4. Tomáš STOPKA, MUDr., Ph.D.
1. Lékařská fakulta University Karlovy, Ústav patol. fyziologie
Role PU.1 a jeho programu v regulaci diferenciace a v leukemogenezi.
22.4. Anna  Potáčová
Zuzana Mikulková
JAK2/STAT3 signalizace – význam a možnosti ovlivnění u MM
Populace T-lymfocytů u pacientů s MS a DH1
29.4. Karthick Muthu Raja
Luděk Pour
Role mikropostředí kostní dřeně a význam u MM
Přehled nových vývojových léků u MM
6.5. Lenka Kubiczková + Mirek Londýn
Klára Macková
Q-PCR cytokinů
DB
13.5. Eva Matějková
Klinik
RC
RC
20.5. Bakaláři  UCBI
Katka Skálová
Vakcíny WT1, PR3
DB
27.5. Všichni aktivní na EHA Prezentace jednotlivých sdělení na EHA
3.6. Renata Héžová Micro RNA profil u T regulačních lymfocytů
10.6. Fedor Kryukov
Gábina Petrovičová
Vakcína na bázi RHAMM peptidů
Prof.E.Babák
17.6. Všichni aktivní na OHD Prezentace jednotlivých sdělení na OHD Olomouc
24.6. Jan Smetana
Silvie Dudová
Cytogenetická přednáška a zásadní práce v roce 2009
GEP – analýza sdělení z ASH a zásadních prací v roce 2009

23.1.2009


Zpět