česky | english
Heslo:
Home

Studenti doktorského studia

1.Mgr. Renata Bezděková

Doktorand

e-mail:
2.Mgr. Veronika Kubaczková

Doktorand

e-mail:
3.Mgr. Zuzana Kufová

Doktorand

e-mail:
4.Mgr. Aneta Mikulášová

Odborný pracovník
Doktorand

e-mail:
5.MUDr. Samuel Adeyinka Okubote

Doktorand

e-mail:
6.Mgr. Lenka Sedlaříková

Doktorand

e-mail:
7.Mgr. Pavla Všianská

Odborný pracovník
Doktorand

e-mail: