česky | english
Heslo:
Home

Zaměstnanci

Vedoucí

1.prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Přednostka Ústavu patologické fyziologie

tel.: +420 549 498 262
fax: +420 549 494 340
e-mail:

2.prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Školitel
Odborný koordinátor projektů
Vedoucí úseku LEHABI

tel.: +420 532 232 144
e-mail:
3.doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Vedoucí skupiny
Školitel
Výzkumný a vývojový pracovník

tel.: +420 549 493 380
e-mail:
4.doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Vedoucí Leboratoří molekulární cytogenetiky
Školitel

tel.: +420 532 234 745,+420 549 495 439
e-mail:
5.Ing. Martina Almáši, Ph.D.

Odborný pracovník
Zástupce vedoucího pro úsek LEHABI

tel.: +420 532 232 633, +420 532 232 646
e-mail:
6.Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.

Odborný pracovník
Školitel

Vedoucí flowcytometrie

tel.: +420 532 233 209
e-mail:
7.Bc. Marcela Štouračová

Laborant

tel.: +420 532 232 633, +420 532 232 646
e-mail:
8.Bc. Barbora Sáblíková

Laborant

tel.: +420 532 232 633, +420 532 232 646
e-mail:

VŠ - studenti doktorského studia

9.Mgr. Renata Bezděková
e-mail:
10.Mgr. Lenka Sedlaříková
e-mail:

11.Božena Hanáková

Laborant

tel.: +420 532 232 633
e-mail:
12.Renata Suská

Laborant

tel.: +420 532 233 209
e-mail: