česky | english
Heslo:
Home

O nás

 

 

 

 

 

 

 

 

Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie LF MU je plně integrované, moderní vědecko-výzkumné pracoviště, na jehož činnosti se společně podílejí výzkumné týmy Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno.

Pracoviště vytvořilo optimální podmínky v definovaných oblastech preklinického a klinicky aplikovaného výzkumu s rychlým využitím dosažených poznatků v klinické praxi. Proto je kladen důraz na funkční propojení univerzitního výzkumného pracoviště s fakultní nemocnicí, kde jsou výstupy výzkumu aplikovány v praxi.

Prostory Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií (ILBIT) a špičkové laboratoře vytvořily plnohodnotné technologické zázemí pro těsnou kooperaci výzkumných aktivit lékařů a přírodovědců a zařadily tak naše pracoviště na úroveň ostatních evropských institucí.

Výzkumné podmínky našeho pracoviště vám nejlépe představí fotogalerie pracoviště.

Babákova myelomová skupina
prof. MUDr. R. Hájek, CSc.
prof. MUDr. R. Hájek, CSc.
prof. MUDr. R. Hájek, CSc.
prof. MUDr. R. Hájek, CSc.
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Členové týmu
Členové týmu
MALDI-TOF/TOF mass spectrometer
MALDI-TOF/TOF mass spectrometer
Kultivace
Kultivace
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Laboratoř průtokové cytometrie
Laboratoř průtokové cytometrie
Fluorescenční mikroskop Olympus BX 61
Fluorescenční mikroskop Olympus BX 61
Kryobanka
Kryobanka