česky | english
Heslo:
Home

Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie LF MU

Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (BMS ÚPF LF MU), se zabývá výzkumem monoklonálních gamapatií, a to především druhého nejčastějšího krevního nádorového onemocnění zvaného mnohočetný myelom. Výzkumné centrum se nachází v Univerzitním kampusu Bohunice. Činnost BMS ÚPF LF MU je těsně spojena s aktivitami České myelomové skupiny, která organizuje výzkumné a klinické aktivity v oblasti monoklonálních gamapatií ve střední Evropě.

  • BMS ÚPF LF MU je významné nadregionální vědecké pracoviště, jehož cílem je zajistit akceleraci a integraci výzkumu mnohočetného myelomu a ostatních monoklonálních gamapatií ve střední Evropě.
  • BMS ÚPF LF MU využívá mimořádných odborných, personálních, prostorových a organizačních podmínek vzniklých v Brně a v regionu střední Evropy, odkud je díky návaznosti na klinické programy u mnohočetného myelomu zajištěn přísun dostatečného množství výzkumného materiálu.
  • BMS ÚPF LF MU je dlouhodoběji zapojeno do společného mezinárodního výzkumu v rámci několika projektů.

Specifickým cílem pracoviště je i vzdělávací funkce a přenos pokroku v rámci rozsáhlé spolupráce v rámci ČR a střední Evropy. Díky koordinačním aktivitám představuje BMS ÚPF LF MU kvalitou plně srovnatelné centrum s nejvyspělejšími centry v rámci Evropské Unie.

Babákova myelomová skupina
prof. MUDr. R. Hájek, CSc.
prof. MUDr. R. Hájek, CSc.
prof. MUDr. R. Hájek, CSc.
prof. MUDr. R. Hájek, CSc.
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Členové týmu
Členové týmu
MALDI-TOF/TOF mass spectrometer
MALDI-TOF/TOF mass spectrometer
Kultivace
Kultivace
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Laboratoř průtokové cytometrie
Laboratoř průtokové cytometrie
Fluorescenční mikroskop Olympus BX 61
Fluorescenční mikroskop Olympus BX 61
Kryobanka
Kryobanka