česky | english
Heslo:
Home

Laboratoř molekulární biologie (LMB)

Oblasti výzkumu

Farmakogenomika

Hlavní náplní výzkumu Laboratoře molekulární biologie (LMB) je analýza exprese genů spojených s predikcí a prevencí farmokogenetických a farmakogenomických interakcí, jako je toxicita, rezistence a odpověď na léčbu u pacientů s mnohočetným myelomem (MM) a dalšími monoklonálními gamapatiemi léčenými novými typy léků (Velcade, Thalidomid, Lenalidomid). Současně provádíme i analýzu genů, miRNA a jednonukleotidových polymorfismů (SNPs) spojených s prognózou onemocnění. Činnost laboratoře je postavena na principech farmakogenomiky – tzn. cílem je vytvořit genetický profil pacienta, na jehož základě bude možné podat pacientovi odpovídající lék s co největším léčebným účinkem bez vedlejších nebo co možná nejnižších vedlejších účinků.

 


 


Složení týmu

Vedoucí

 

RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D

 

Ing. Martina Almáši, Ph.D.

Mgr. Lenka Sedlaříková

Mgr. Veronika Kubaczková

 

Bc. Barbora Sáblíková
laborantka


Technické zázemí - přístroje

Název Použití Umístění Poznámky
Nanodrop ND-100 UV-Vis Spectrophotometer Stanovení kvality a kvantity nukleových kyselin 3.22 laboratoř GMO
Agilent 2100 Bioanalyzer 0.35  
PTC-200 MJ Research Termocykler 3.19  
GeneAmp PCR System 9700 3.19  
Real-time PCR cykler ABI 7500

 

Real-time PCR
3.19  
StepOneTM Real-Time PCR systém 3.19  
Biorad IQR cycler 3.19  
Laminární flow-boxy (Uniflow, Holten) Izolace DNA, RNA, příprava PCR 3.22, 3.24 laboratoř GMO
Elektroforetické vany Biorad Horizontální elektroforéza 3.19  
Ultracam Digital Imaging Dokumentační zařízení pro analýzu genů 3.19  
Incubator Igo 150 Cell. Life, Jouan Kultivace buněčných linií 3.24  
Centrifugy, třepačky Trigon-plus   3.22, 3.24  

Služby

Možnost využití Nanodropu a Bioanalyseru, Biorad IQ5 cycleru po dohodě s vedoucím pracoviště.


Odkazy

 

Laboratoř molekulární biologie
Termocykler
Termocykler
Nanodrop
Nanodrop
Laboratoř molekulární biologie
Laboratoř molekulární biologie
Laboratoř molekulární biologie
Laboratoř molekulární biologie
Biorad IQR cycler
Biorad IQR cycler
GeneAmp PCR System 9700
GeneAmp PCR System 9700
Nanodrop ND-100 UV-Vis Spectrophotometer
Nanodrop ND-100 UV-Vis Spectrophotometer
PTC-200 MJ Research
PTC-200 MJ Research
Real-time PCR cykler ABI 7500
Real-time PCR cykler ABI 7500
StepOneTM Real-Time PCR systém
StepOneTM Real-Time PCR systém