česky | english
Heslo:
Home

Laboratoř průtokové cytometrie

Laboratoř průtokové cytometrie na OKH vznikla v r. 2004 a do r. 2012 spadala pod úsek LEHABI, poté se osamostatnila. Laboratoř je velice úzce provázána s BMG, a to zejména v rámci plnění výzkumných projektů.

Hlavní náplní práce je analýza monoklonálních gamapatií (MG) na rutinní i výzkumné úrovni, přičemž spolupracuje nejčastěji s myelomovými ambulancemi IHOK, nicméně analyzuje také vzorky z celé ČR (zejména pro studiové účely). Laboratoř spolupracuje s European Myeloma Network (EMN), kde je řešena standardizace, optimalizace a výstupy z flowcytometrických analýz u osob s MG a také se pravidelně aktivně účastní tuzemských i zahraničních workshopů řešících danou problematiku. V laboratoři jsou zavedeny vybrané analýzy využívající standardizované protokoly Euroflow.

 Obecně laboratoř provádí flowcytometrickou analýzu jakýchkoliv buněčných suspenzí (periferní krev, kostní dřeň, tumorózní tkáň, mozkomíšní mok, výpotek, BAL apod.), kdy výstupem je relativní nebo absolutní počet hodnocených buněk, přičemž využívá přístroje BD FACS CantoII (BD Biosciences) a FC500 Cytomics (Beckman Coulter). Reanalýzy pak probíhají v prostředí SW Infinicyt (Cytognos) nebo Kaluza (Beckman Coulter).

 

 

 Prováděné analýzy: 

• Analýza základních subpopulací lymfocytů (T, B, NK buňky) a stanovení absolutního počtu buněk
• Imunofenotypizace monoklonálních gamapatií - diferenciální diagnostika, monitorování stavu onemocnění či léčebné odpovědi (stanovení minimální reziduální nemoci)
• Imunofenotypizace Waldenströmovy makroglobulinémie/lymfoplazmocytárního lymfomu
• Diferenciální diagnostika lymfoproliferací zejm. B typu
• Analýza trombocytárních markerů v rámci diagnostiky poruch hemostázy
• Detekce PNH klonu
• Screening hereditární sférocytózy
• Analýza přítomnosti HLA-B27 antigenu
 

 

   Kontaktní osoba:

 

Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.
laboratoř průtokové cytometrie