česky | english
Heslo:
Home

Laboratoř molekulární cytogenetiky

 

 

Laboratoř molekulární cytogenetiky je specializovaná laboratoř s diagnostickou, výzkumnou a výukovou činností zaměřenou na studium strukturních i početních abnormalit chromozomů ve vztahu k patogenezi závažných geneticky podmíněných chorob a některých onkologických onemocnění.

Specializujeme na výzkum a diagnostiku chromozomových aberací u pacientů s mnohočetným myelomem a monoklonální gamapatií s cílem získat nové poznatky o úloze specifických chromozomových aberací v patogenezi tohoto onemocnění.

Laboratoř je součástí Integrovaných laboratoří molekulární cytogenetiky. Bližší informace
o našich laboratořích je možno získat na samostatné webové prezentaci: www.cba.muni.cz/cytogenlab.

V laboratořích se koná pravidelná teoretická i praktická výuka cytogenetiky studentů Přírodovědecké a Lékařské fakulty MU v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských
i doktorských studijních programů.

 

Náplň činnosti

  • Výzkum zaměřený na studium chromozomových aberací pomocí technik molekulární cytogenetiky:
  • metafázní i interfázní fluorescenční hybridizace in situ (FISH)
  • komparativní genomové hybridizace (CGH)
  • spektrálního karyotypování (SKY)
  • array-CGH. 

 

Složení týmu

Vedoucí

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Mgr. Aneta Mikulášová
Mgr. Jan Smetana Ph.D.
 

 

 

 

 


Odkazy

 

Laboratoř molekulární cytogenetiky
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Agilent 2100 Bioanalyser
Agilent 2100 Bioanalyser
Scanner AGILENT
Scanner AGILENT