česky | english
Heslo:
Home

Přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení laboratoří Babákovy myelomové skupiny při Ústavu patologické fyziologie LF MU zahrnuje rozsáhlý soubor špičkových přístrojů a zařízení předních světových výrobců laboratorní techniky a umožňuje kvalitní realizaci mnoha vědeckých disciplín a metod. Kromě základního přístrojového vybavení pro přípravu vzorků, kultivace buněk, uchovávání reagencií a zamrazování vzorků disponují naše laboratoře následujícími přístroji:

Označení přístroje Charakteristika Umístění Fotografie
TECHNOLOGIE SEPARACE BUNĚK a CYTOMETRIE
buněčný sorter FACSAria třídění buněk, až 4 různé populace, aseptický sort, single cell sorting do mikrotitračních destiček, … A3    3.41 Buněčný sorter FACSAria
autoMACS automatický imunomagnetický separátor buněk LEHABI autoMACS
autoMACS pro automatický imunomagnetický separátor buněk LEHABI
Průtokový cytometr
Cytomics
cytometrické analýzy FN Brno OKH -FLOW Flow cytometr
Průtokový cytometr
FACS Canto II
GENOMICKÉ TECHNOLOGIE a CYTOGENETIKA
Nanodrop ND-100 UV-Vis Spectrophotometer stanovení koncentrace a čistoty nukleových kyselin, měření koncentrace proteinů A3   3.22 Nanodrop ND-100 UV-Vis Spectrophotometer
Agilent 2100 Bioanalyzer analýza koncentrace, čistoty a poškození DNA a RNA, představuje alternativu ke komplikované a náročné gelové elektroforéze, detekce až 12 vzorků v jednom kroku, poskytuje RIN (RNA integrity number) pro přesné určení kvality RNA.    A3   0.35 Agilent 2100 Bioanalyzer
PTC-200 MJ Research termocykler pro polymerázovou řetězovou reakci,  obsahuje  2 bloky po 46 místech pro 0.2 ml zkumavky  A3   3.18 PTC-200 MJ Research
GeneAmp PCR System 9700 termocykler, amplifikace nukleových kyselin – RNA,DNA v 0.2 ml zkumav-kách  na 96ti-jamkovém formátu A3   3.18 GeneAmp PCR System 9700
Real-time PCR cykler ABI 7500 přístroj pro real-time PCR aplikace, kalibrovaný pro tato barviva: FAMTM/SYBR® Green I,VIC®/JOETM, NEDTM/TAMRATM/Cy3TM , ROXTM /Texas Red®, Cy5TM, stanovení v 96ti-jamkových destičkách nebo stripech A3   3.18 Real-time PCR cykler ABI 7500
StepOneTM Real-Time PCR systém přístroj pro real-time PCR aplikace, kalibrovaný pro tato barviva: FAMTM/SYBR® Green I,VIC®/JOETM,  ROXTM, stanovení v 48ti-jamkových destičkách   A3   3.18 StepOneTM Real-Time PCR systém
Biorad IQR cycler přístroj pro real-time PCR aplikace, excitační a emisní spektrum 400-700 nm, schopný měřit multiplexovou reakci s 5 různými fluorofory; měření v 0,2 ml zkumavkách nebo na 96ti-jamkové destičce A3   3.18 Biorad IQR cycler
fluorescenční mikroskopy Olympus BX 60, Olympus BX61 + CCD kamery Cohu 9410, Hitachi KP-M1E/, Vosskuhler 1300D.   A3    3.35 Olympus BX61
Scanner firmy AGILENT DNA mikročipy, array-CGH A3    3.37 Scanner firmy AGILENT
LUCIA G 4.61 systém počítačové analýzy obrazu chromozomových preparátů + programové moduly určené pro zpracování fluorescenčního obrazu a molekulární cytogenetiku A3   3.35  
PROTEOMICKÉ TECHNOLOGIE
MALDI-TOF/TOF mass spectrometer Ultraflex III Bruker Daltonics identifikace proteinů, stanovení molekulové hmotnosti širokého spektra biomakromolekul A2   1.12 MALDI-TOF/TOF mass spectrometer Ultraflex III Bruker Daltonics
Elektroforetický systém Dodeca cell BioRad 1D, 2D-elektroforéza A2   1.13 Dodeca cell BioRad
Elisa reader zařízení pro semikvantitativní stanovení cytokinů FN Brno OKH - FLOW Elisa reader
KULTIVAČNÍ LABORATOŘ + KRYOBANKA
Dewarovy nádoby, hlubokomrazící boxy, kontejnery pro tekutý N2 Kryokonzervace, dlouhodobé uchovávání biologického materiálu
A3     0.27
laminární boxy, inkubátory sterilní manipulace s biologickým materiálem, kultivace buněk v atmosféře 5% CO2 a 37°C A3     0.32