česky | english
Heslo:
Home

Granty probíhající v roce 2014

FP7/2007-2013: n°278570

OPtimising TArgets and Therapeutics In high risk and refractOry Multiple Myeloma (OPTATIO)

 

IGA NT12130

Komplexní analýza významu a patogeneze extramedulárního relapsu u pacientů s mnohočetným myelomem

 

IGA NT13190

Molekulární charakteristika centrozomálních abnormalit a jejich prognostický význam pro pacienty s mnohočetným myelomem

 

IGA NT13294

Úloha genetických abnormalit ve vývoji a progresi prekancerózy monoklonální gamapatie nejasného významu

 

IGA NT14575

Klinický význam cirkulujících miRNA v progresi monoklonálních gamapatií

 

IGA NT12425

Standardizovaná průtoková cytometrie jako nástroj pro rychlou a citlivou diagnostiku v hematologii - zavedení Euroflow protokolů v ČR