česky | english
Heslo:
Home

FP7/2007-2013: n°278570

OPtimising TArgets and Therapeutics In high risk and refractOry Multiple Myeloma (OPTATIO)


1.1.2012 – 31.12.2014

Tento mezinárodní projekt je zacílen na mnohočetný myelom (MM), krevní nádorové onemocnění, které je stále nevyléčitelné. Hlavním tématem je studium interakcí nádorových buněk s podpůrnými buňkami kostní dřeně. Tyto interakce se jeví jako důležité pro resistenci i na nové typy léčby, které se v poslední době objevily. Dalším tématem tohoto projektu je přechod z MGUS, což je prekanceróza MM, do plně rozvinutého MM.


Zpět