česky | english
Heslo:
Home

IGA NT12130

Komplexní analýza významu a patogeneze extramedulárního relapsu u pacientů s mnohočetným myelomem


1.6.2011 – 31.12.2014

Hlavní řešitel: MUDr. Luděk Pour, Ph.D.

Projekt se zabývá výzkumem výskytu extramedulárního relapsu (EM) u pacientů s mnohočetným myelomem. V současnosti jsou používány nové efektivní léky, které ovlivňují výskyt tohoto agresivního relapsu. Naše studie je zaměřena na charakterizaci plasmocytů jak z dřeně, tak z měkkotkáňových ložisek cytogenetickými a molekulárně biologickými metodami. Bude provedena prospektivní analýza výskytu EM u různých skupin pacientů a bude navržena změna léčebného protokolu.


Zpět