česky | english
Heslo:
Home

IGA NT12425

Standardizovaná průtoková cytometrie jako nástroj pro rychlou a citlivou diagnostiku v hematologii - zavedení Euroflow protokolů v ČR


1.6.2011 – 31.12.2014

Hlavní řešitel: doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Spoluřešitel: Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.

Projekt si klade za cíl zavést 8-mi barevnou standardizovanou cytometrickou diagnostiku hematologických malignit v návaznosti na evropský projekt Euroflow. Jednotně provedená diagnostika navíc umožní komputační zpracování dat a hledání prognostických vztahů v multicentrických souborech. Důležitou součástí projektu je vývoj jednotného postupu detekce odpovědi na léčbu (stanovení minimální reziduální nemoci), a zavedení metodiky externí kontroly kvality stanovení. Projekt je navržen jako projekt multicentrický se zastoupením 4 významných diagnostických center tak, aby bylo zajištěno dostatečné zastoupení všech klinických skupin hematologických malignit.


Zpět