česky | english
Heslo:
Home

 

Optimising targets and therapeutics in high risk and refractory multiple myeloma

 

FP7/2007-2013: číslo projektu 278570

Délka řešení projektu: 1.1.2012 - 31.12.2014

 

V rámci studia problematiky mnohočetného myelomu se spojilo 12 týmů ze 7 evropských zemí, aby vzájemně spojily svůj potenciál ve výzkumu vysoce maligní a nebezpečné formy onemocnění, refrakterního mnohočetného myelomu.
Konsorcium OPTATIO sdružuje výzkumné organizace z Rakouska, Německa, České republiky, Itálie, Maďarska, Velké Británie a Španělska. Pod záštitou 7. rámcového programu Evropské unie bude tým vedený Wolfgangem Willenbacherem z Univerzity v Innsbrucku hledat unikátní ekosystém buněk v mikroprostředí kostní dřeně, kde se rodí myelomové buňky. Právě vzájemné interakce různých buněk v mikroprostředí kostní dřeně hraje významnou roli při vzniku onemocnění a jeho rezistenci na léčbu. Cílem projektu je odhalit fungování tohoto mechanismu. Dalším neméně důležitým cílem projektu je zjistit, proč 99% pacientů, jejichž kostní dřeň obsahuje prekurzory myelomových buněk, je zdravých, zatímco u 1% propukne onemocnění, které je ve většině případů stále nevyléčitelná.

Projekt pokračuje až do roku 2014 a je financován s EUR3m.