česky | english
Heslo:
Home

OP VK

Název projektu: Mezinárodní centrum pro výzkum a vzdělávání v oblasti hematologie a monoklonálních gamapatií 

 

Prioritní osa: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0046
Doba řešení: 1.10.2011 – 30.9.2014
Alokovaná částka: 21 191 344 Kč
 

Stěžejním cílem projektu je umožnit cílové skupině (mladí vědečtí pracovníci a studenti bakalářských, magisterských a především doktorských studijních programů přírodovědných a lékařských oborů) přístup k novým poznatkům na mezinárodním poli v oboru hematoonkologie.
Toho chceme dosáhnout:
1. posílením týmu o vědce s významnou zahraniční zkušeností v oboru,
2. vytvořením vzájemné mezinárodní spolupráce s prestižními pracovišti s obdobným vědeckým zaměřením realizované vzájemnými pracovnímu setkáními,
3. pořádáním mezinárodních workshopů, seminářů, konferencí, na něž budou pozváni významní zahraniční odborníci,
4. vysíláním studentů na zahraniční stáže,
5. vyhledáváním talentů mezi studenty a celkovým zatraktivněním vědecké práce mezi nimi.
Kontinuální vzdělávání cílových skupin je předpokladem pro udržení a zdárný rozvoj vědecké instituce s konečným pozitivním celospolečenským i ekonomickým dopadem v regionu.