česky | english
Heslo:
Home

MŠMT MSM0021622434

Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií

 

InGA MUNI/11/InGA17/2012

MikroRNA v patogenezi extramedulárního relapsu mnohočetného myelomu

 

InGA MUNI/11/InGA07/2012

Analýza cytomegalovirové aktivity efektorových gamma-delta buněk u zdravých jedinců

 

IGA NT11154

Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetného myelomu

 

GAČR P304/10/1395

Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií