česky | english
Heslo:
Home

Granty ukončené v roce 2009

IGA NR9225

Optimalizace léčby pacientů s mnohočetným myelomem v České republice

 

IGA NR8945

Buněčná imunoterapie s využitím různých nádorových antigenů u mnohočetného myelomu

 

IGA NR9317

Prognostický význam klonálních chromosomových aberací při požití nových léčebných metod u mnohočetného myelomu