česky | english
Heslo:
Home

Granty ukončené v roce 2011

GAČR GP301/09/P457

Uplatnění multiparametrické průtokové cytometrie ve studiu patofyziologie maligních plazmatických buněk

 

IGA NS10207

Úloha abnormalit chromozómu 1 a kaskády NF-kappaB v patogenezi mnohočetného myelomu.

 

IGA NS10408

Fenotypový profil B lymfocytů a plazmatických buněk a jeho souvislost s maligní transformací u monoklonálních gamapatií

 

IGA NS10406

Vytvoření prognostického panelu u pacientů s monoklonální gamapatií nejasného významu s cílem zabránění transformace v maligní onemocnění

 

IGA NS10387

Stanovení volných lehkých řetězců jako pomocného markeru v hodnocení prognózy a odpovědi na léčbu u nemocných s mnohočetným myelomem a monoklonální gamapatií nejasného významu

 

MŠMT LC06027

Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom