česky | english
Heslo:
Home

Granty ukončené v roce 2003

IGA NC6763

Využití monoklonálního imunoglobulinu k přípravě protinádorové vakcíny u nemocných s mnohočetným myelomem

 

IGF FN Brno 3/01

Zavedení nové metodiky kultivace dendritických buněk v uzavřeném systému pro potřebu klinických aplikací protinádorových vakcín

 

IGF FN Brno 16/00

Stanovení chromozomálních abnormalit, telomerázové aktivity a délky telomery u nemocných s mnohočetným myelomem