česky | english
Heslo:
Home

Granty ukončené v roce 2006

IGA NR8081

Analýza funkčních vlastností dendritických buněk – srovnání zdravých dárců s nemocnými s monoklonální gamapatií a mnohočetným myelomem

 

IGA NR8076

Inhibitory angiogenese u mnohočetného myelomu