česky | english
Heslo:
Home

PUBLIKACE ROK 2014

Monika STANKOVÁ, Lenka BEŠŠE, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Dávid VRÁBEL, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Cereblon - nový terapeutický ciel' v liečbe mnohopočetného myelómu. Klinická onkologie, 2014, roč. 27, č. 5, s. 326-330.


Lenka KUBICZKOVÁ, Fedor KRYUKOV, Ondřej SLABÝ, Elena Vladimirovna KRYUKOVA, Jiří JARKOVSKÝ, Jana NEKVINDOVÁ, Lenka RADOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Petr KUGLÍK, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Sabina ŠEVČÍKOVÁ a Roman HÁJEK. Circulating serum microRNAs as novel diagnostic and prognostic biomarkers for multiple myeloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance. Haematologica 2014, roč. 99, č. 3, s. 511-518.


SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka, Kateřina SADÍLKOVÁ, Lenka KUBICZKOVÁ, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Cytokinové profily mnohočetného myelomu a Waldenströmovy makroglobulinemie. Klinická onkologie,  2014, roč. 27, č. 1, s. 18-23.


Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka BEŠŠE, Fedor KRYUKOV, Jana PELCOVA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Detection of tumor-specific marker for minimal residual disease in multiple myeloma patients. Biomedical Papers, 2014. 2014 Jun 23. doi: 10.5507/bp.2014.035. [Epub ahead of print]

 

Karthick Raja MUTHU RAJA, Martin PLÁŠIL, Lucie ŘÍHOVÁ, Jana PELCOVÁ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Flow Cytometry-Based Enumeration and Functional Characterization of CD8 T Regulatory Cells in Patients with Multiple Myeloma Before and After Lenalidomide Plus Dexamethasone Treatment. Cytometry Part B ( Clinical cytometry), 2014, roč. 86, č. 4, s. 220-228.


Jan SMETANA, Jan FRÖHLICH, Romana ZAORALOVÁ, Vladimíra VALLOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Pavel NĚMEC, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Martina ALMAŠI, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK a Petr KUGLÍK. Genome-Wide Screening of Cytogenetic Abnormalities in Multiple Myeloma Patients Using Array-CGH Technique: A Czech Multicenter Experience. BioMed Research International, 2014.


Helena PASZEKOVÁ, Fedor KRYUKOV, Lenka KUBICZKOVÁ, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. High-Risk Multiple Myeloma: Different Definitions, Different Outcomes? Clinical lymphoma, myeloma & leukemia, 2014, roč. 14, č. 1, s. 24-30.


Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Lenka BEŠŠE, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Lucie ŘÍHOVÁ, Fedor KRYUKOV, Petr SZTURZ, Roman HÁJEK, Luděk POUR a Zdeněk ADAM. Impact of Anakinra Treatment on Cytokine and Lymphocytes/ Monocytes Profile of an Erdheim-Chester Patient. Klinická onkologie, 2014, roč. 27, č. 4, s. 276-282.


Jan SMETANA, Elena Vladimirovna KRYUKOVA, Fedor KRYUKOV, Pavel NĚMEC, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Ivana IHNATOVÁ, Roman HÁJEK a Petr KUGLÍK. Incidence of cytogenetic aberrations in two B lineage subpopulations in multiple myeloma patients analyzed by combination of whole-genome profiling and FISH. Neoplasma, 2014, roč. 61, č. 1, s. 48-55.


Hana ŠVÁCHOVÁ, Fedor KRYUKOV, Elena Vladimirovna KRYUKOVA, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Pavel NĚMEC, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Lucie ŘÍHOVÁ, Lenka KUBICZKOVÁ a Roman HÁJEK. Nestin expression throughout multistep pathogenesis of multiple myeloma. British journal of haematology, 2014, roč. 164, č. 5, s. 701-709.


Lenka KUBICZKOVÁ, Luděk POUR, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Proteasome inhibitors - molecular basis and current perspectives in multiple myeloma. Journal of Cellular and Molecular Medicine, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2014, roč. 18, č. 6, s. 947-961.


Luděk POUR, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Petra MÁJKOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Soft-tissue extramedullary multiple myeloma prognosis is significantly worse in comparison to bone-related extramedullary relapse. Haematologica/the hematology journal, 2014, roč. 99, č. 2, s. 360-364.


Barbora FIŠEROVÁ, Lenka BEŠŠE, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. The miR-29 family in hematological malignancies. Biomedical Papers, 2014. Jul 4. doi: 10.5507/bp.2014.037. [Epub ahead of print]

Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Vladimír MAISNAR, Lucie ŘÍHOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, David BELADA, Michal KAŠČÁK a Marek TRNĚNÝ. Diagnostika a léčba Waldenströmovy makroglobulinemie. Transfuze a hematologie dnes, 2014, roč. 20, Listopad 2014/Suppl., s. 7-22.

Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jiří VANÍČEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Monoklonální gamapatie nejistého významu a asymptomatický mnohočetný myelom z pohledu roku 2014. Vnitřní lékařství, 2014, roč. 60, č. 10, s. 861-879.