česky | english
Heslo:
Home

Starší publikace

2013

DEMENTYEVA, E., Fedor, KRYUKOV, Lenka, KUBICZKOVÁ, Pavel, NĚMEC, Sabina, ŠEVČÍKOVÁ, Ivana, IHNATOVÁ, Jiří, JARKOVSKÝ, Jiri, MINARIK, Zdena, STEFANIKOVA, Petr, KUGLÍK, Roman, HÁJEK: Clinical implication of centrosome amplification and expression of centrosomal functional genes in multiple myeloma, in: Journal of Translational Medicine, London: Biomed Central, 2013, roč. 11, č. 77, s. 1-9. ISSN 1479-5876, 2013 0.1186/1479-5876-11-77, s. s. 1-9, 9 s, IF: 3.459

GRZASKO, N., Marek, HUS, Andrzej, PLUTA, Artur, JURCZYSZYN, Adam, WALTER-CRONECK, Marta, MORAWSKA, Sylwia, CHOCHOLSKA, Roman, HÁJEK, Anna, DMOSZYNSKA: Additional genetic abnormalities significantly worsen poor prognosis associated with 1q21 amplification in multiple myeloma patients, in: Hematological Oncology, MALDEN, USA: WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 31, č. 1, s. 41-48. ISSN 0278-0232, 2013 0.1002/hon.2018, s. s. 41-48, 8 s, IF: 2.036

HÁJEK, R.: Amyloidosa: Jak správně diagnostikovat? Kdy zahájit léčbu?, in: In XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 2013

HÁJEK, R., Samuel, Adeyinka OKUBOTE, Hana, ŠVÁCHOVÁ: Myeloma stem cell concepts, heterogeneity and plasticity of multiple myeloma, in: BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY, HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 163, č. 5, s. 551-564. ISSN 0007-1048, 2013 0.1111/bjh.12563, s. s. 551-564, 14 s, IF: 4.942

KNIGHT, A., Lucie, ŘÍHOVÁ, Tamara, VARMUŽOVÁ, Pavla, VŠIANSKÁ, Martin, PISKACEK, Fedor, KRYUKOV, MACKINNON, S., Roman, HÁJEK: Human Vdelta1 T cells represent a dominant gamma-delta T cell subset in patients with multiple myeloma, in: In 18th Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sveden, 2013 0390-6078, IF: 5.935

KRYUKOV, F., Elena, Vladimirovna DEMENTYEVA, Lenka, KUBICZKOVÁ, Jiří, JARKOVSKÝ, Lucie, BROŽOVÁ, Jakub, PETRÍK, Pavel, NĚMEC, Sabina, ŠEVČÍKOVÁ, Jiri, MINARIK, Zdena, STEFANIKOVA, Petr, KUGLÍK, Roman, HÁJEK: Cell cycle genes co-expression in multiple myeloma and plasma cell leukemia, in: Genomics, United States: Elsevier Science Inc, 2013, roč. 102, č. 4, s. 243-249. ISSN 0888-7543, 2013 0.1016/j.ygeno.2013.06.007, s. s. 243-249, 7 s, IF: 3.010

KRYUKOV, F., Elena, Vladimirovna DEMENTYEVA, Lenka, KUBICZKOVÁ, Sabina, ŠEVČÍKOVÁ, Jiří, JARKOVSKÝ, Lucie, BROŽOVÁ, Pavel, NĚMEC, Lenka, ZAHRADOVÁ, Luděk, POUR, Roman, HÁJEK: Cell Cycle Genes Coexpression in Multiple Myeloma and Plasma Cell Leukemia, in: In 14th International Myeloma Workshop, 2013 2152-2650, IF: 1.667

KRYUKOV, F., Pavel, NĚMEC, Elena, DEMENTYEVA, Lenka, KUBICZKOVÁ, Ivana, IHNATOVÁ, Eva, BUDINSKÁ, Jiří, JARKOVSKÝ, Sabina, ŠEVČÍKOVÁ, Petr, KUGLÍK, Roman, HÁJEK: Molecular heterogeneity and centrosome-associated genes in multiple myeloma, in: Leukemia & Lymphoma, London: Taylor & Francis, 2013, roč. 54, č. 9, s. 1982-1988. ISSN 1042-8194, 2013 0.3109/10428194.2013.764416, s. s. 1982-1988, 7 s, IF: 2.301

KUBICZKOVÁ, L., Monika, DÚCKA, Lenka, SEDLAŘÍKOVÁ, Fedor, KRYUKOV, Roman, HÁJEK, Sabina, ŠEVČÍKOVÁ: Cykliny D v regulaci a dysregulaci buněčného cyklu u mnohočetného myelomu, in: Klinická onkologie, Praha: Ambit Media, 2013, roč. 26, č. 5, s. 313-318. ISSN 0862-495X, 2013, s. s. 313-318, 6 s

KUBICZKOVÁ, L., Jana, MATĚJÍKOVÁ, Lenka, SEDLAŘÍKOVÁ, Fedor, KRYUKOV, Roman, HÁJEK, Sabina, ŠEVČÍKOVÁ: Inhibitory proteazomu v léčbě mnohočetného myelomu, in: Klinická onkologie, Brno, Česká republika: Ambit Media, a.s., 2013, roč. 26, č. 1, s. 11-18. ISSN 0862-495X, 2013, s. s. 11-18, 8 s

KUBICZKOVÁ, L., Sabina, ŠEVČÍKOVÁ, Elena, Vladimirovna DEMENTYEVA, Fedor, KRYUKOV, Ondřej, SLABÝ, Jana, NEKVINDOVÁ, RADOVÁ, L., Lenka, ZAHRADOVÁ, Luděk, POUR, Roman, HÁJEK: Serum Microrna as a Marker of Multiple Myeloma, in: In 14th International Myeloma Workshop, 2013 2152-2650, IF: 1.667

MATĚJÍKOVÁ, J., Lenka, KUBICZKOVÁ, Lenka, SEDLAŘÍKOVÁ, Anna, POTÁČOVÁ, Roman, HÁJEK, Sabina, ŠEVČÍKOVÁ: Degradace proteinů ubikvitin-proteazomovou dráhou, in: Klinická onkologie, Praha: Ambit Media, 2013, roč. 26, č. 4, s. 251-256. ISSN 0862-495X, 2013, s. s. 251-256, 6 s

MIKULÁŠOVÁ, A., Vladimíra, VALLOVÁ, Jan, SMETANA, Henrieta, GREŠLIKOVÁ, Renata, KUPSKÁ, Lucie, ŘÍHOVÁ, Anna, POTÁČOVÁ, Viera, SANDECKÁ, Luděk, POUR, Petr, KUGLÍK, Roman, HÁJEK: První zkušenosti s metodou aCGH u 19 jedinců s monoklonální gamapatií nejasného významu, in: In XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 2013

MUTHU RAJA, K., Roman, HÁJEK: Biology of Immune Regulation in Multiple Myeloma : Evaluation of immune regulatory cells and their clinical significance in patients with multiple myeloma, in: , 2013 978-3-659-36914-8, s. 160 s

MUTHU RAJA, K., Lucie, ŘÍHOVÁ, Jana, PELCOVÁ, Lenka, ZAHRADOVÁ, Roman, HÁJEK: Evaluation of Novel CD8 T Regulatory Cells in Patients with Multiple Myeloma at Baseline and after Len-Dex Treatment, in: In 14th International Myeloma Workshop, 2013 2152-2650, IF: 1.667

NĚMEC, P., Fedor, KRYUKOV, Elena, Vladimirovna DEMENTYEVA, Jan, SMETANA, Ivana, IHNATOVÁ, Luděk, POUR, Petr, KUGLÍK, Roman, HÁJEK: Effect of DNA Dosage into Gene Expression in Patients with Multiple Myeloma, in: In 14th International Myeloma Workshop, 2013 2152-2650, IF: 1.667

SEDLAŘÍKOVÁ, L., Lenka, KUBICZKOVÁ, Fedor, KRYUKOV, Luděk, POUR, Sabina, ŠEVČÍKOVÁ, Roman, HÁJEK: Zavedení detekce minimální residuální choroby pomocí alelově specifické qPCR u pacientů s mnohočetným myelomem, in: In XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 2013

SMETANA, J., Kristina, BERÁNKOVÁ, Romana, ZAORALOVÁ, Pavel, NĚMEC, Henrieta, GREŠLIKOVÁ, Renata, KUPSKÁ, Aneta, MIKULÁŠOVÁ, Jan, FRÖHLICH, Sabina, ŠEVČÍKOVÁ, Lenka, ZAHRADOVÁ, Marta, KREJČÍ, Viera, SANDECKÁ, Martina, ALMAŠI, Petra, KAISAROVÁ, Hana, MELICHAROVÁ, Zdeněk, ADAM, Miroslav, PENKA, Jiří, JARKOVSKÝ, Arthur, JURCZYSZYN, Roman, HÁJEK, Petr, KUGLÍK: Gain(1)(q21) is an Unfavorable Genetic Prognostic Factor for Patients With Relapsed Multiple Myeloma Treated With Thalidomide but Not for Those Treated With Bortezomib, in: Clinical lymphoma, myeloma & leukemia, United States: Elsevier, 2013, roč. 13, č. 2, s. 123-130. ISSN 2152-2650, 2013 0.1016/j.clml.2012.11.012, s. s. 123-130, 8 s, IF: 1.667

ŠČUDLA, V., Zdeněk, ADAM, Roman, HÁJEK, Marta, KREJČÍ, Tomáš, PIKA, Vladimír, MAISNAR, Patrik, FLODR, Zuzana, KUFOVÁ, Pavla, LÁTALOVÁ, Anna, POTÁČOVÁ, Romana, RYŠAVÁ, Ivan, ŠPIČKA, Martin, TICHÝ, Pavla, VŠIANSKÁ: Souhrn doporučení 2013, in: Transfuze a hematologie dnes, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 19, Prosinec 2013/Suppl., s. 7-54. ISSN 1213-5763, 2013, s. s. 7-54, 48 s

ŠEVČÍKOVÁ, S., Lenka, KUBICZKOVÁ, Lenka, SEDLAŘÍKOVÁ, Ondřej, SLABÝ, Roman, HÁJEK: Serum miR-29a as a Marker of Multiple Myeloma, in: Leukemia & Lymphoma, London, United Kingdom: Informa Healthcare, 2013, roč. 54, č. 1, s. 189-191. ISSN 1042-8194, 2013 0.3109/10428194.2012.704030, s. s. 189-191, 3 s, IF: 2.301

VŠIANSKÁ, P., Lucie, ŘÍHOVÁ, Tamara, VARMUŽOVÁ, Renata, SUSKÁ, Miroslav, PENKA, Roman, HÁJEK: Analysis of B-cells and plasma cells in monoclonal gammopathies, in: In 18th Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sveden, 2013 0390-6078, IF: 5.935

2012

GRZASKO, N., Marek, HUS, Sylwia, CHOCHOLSKA, Andrzej, PLUTA, Roman, HÁJEK, Anna, DMOSZYNSKA: 1q21 amplification with additional genetic abnormalities but not isolated 1q21 gain is a negative prognostic factor in newly diagnosed patients with multiple myeloma treated with thalidomide-based regimens, in: Leukemia & lymphoma, England: Informa Healthcare, 2012, roč. 53, č. 12, s. 2500-2503. ISSN 1042-8194, 2012 0.3109/10428194.2012.684349, s. s. 2500-2503, 4 s

HÁJEK, R., Anna, POTÁČOVÁ: 7th Myeloma workshop: Detection of cell clones in multiple myeloma, in: , 2012

NĚMEC, P., Zuzana, ZEMANOVA, Petr, KUGLÍK, Kyra, MICHALOVÁ, Jana, TAJTLOVA, Petra, KAISAROVÁ, Alexandra, OLTOVA, Hana, FILKOVÁ, Milena, HOLZEROVÁ, Jana, BALCÁRKOVÁ, Marie, JAROSOVA, Jana, BARABÁŠOVÁ, Martina, HRUBANOVÁ, Ivan, SPICKA, Evzen, GREGORA, Zdeněk, ADAM, Vlastimil, ŠČUDLA, Vladimír, MAISNAR, Miroslava, SCHUTZOVA, Roman, HÁJEK: Complex karyotype and translocation t(4;14) define patients with high-risk newly diagnosed multiple myeloma: results of CMG2002 trial, in: Leukemia & Lymphoma, LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2012, roč. 53, č. 5, s. 920-927. ISSN 1042-8194, 2012 0.3109/10428194.2011.634042, s. s. 920-927, 8 s

2011

ADAM, Z., Petr, SZTURZ, Luděk, POUR, Marta, KREJČÍ, Roman, HÁJEK, Zdeněk, KRÁL, Jiří, MAYER, ŘEHÁK, Z.: Kožní projevy monoklonálních gamapatií – zkušenosti jednoho pracoviště, in: Česká dermatovenerologie, 1, 2s. 30-37. ISSN 1805-0611, 2011, s. s. 30-37

AL-SAHMANI, M., Irena, TRNAVSKÁ, Sabina, ŠEVČÍKOVÁ, ANTOSOVA, M., ANTOSOVA, L., KISSOVA, J., Zdeněk, ADAM, Luděk, POUR, Pavel, NĚMEC, Henrieta, GREŠLIKOVÁ, Marta, KREJČÍ, Lenka, ZAHRADOVÁ, Alena, BULIKOVÁ, Miroslav, PENKA, Roman, HÁJEK: Prognostic significance of morphological assessment of plasma cells in multiple myeloma, in: Neoplasma, Bratislava, Slovenská republika: Slovak Academic Press, Ltd, 58, 6, od s. 554-560, 7 s. ISSN 0028-2685, 2011 0.4149/neo_2011_06_554, s. od s. 554-560, 7 s, IF: 1.449

ALMAŠI, M., Sabina, ŠEVČÍKOVÁ, Ondřej, SLABÝ, Petra, MÁJKOVÁ, Vladimír, MAISNAR, Miroslav, PENKA, Tomáš, PIKA, Luděk, POUR, Jakub, RADOCHA, Vlastimil, ŠČUDLA, Hana, ŠVÁCHOVÁ, Roman, HÁJEK: Association Study of Selected Genetic Polymorphisms and Occurrence of Venous Thromboembolism in Patients With Multiple Myeloma Who Were Treated With Thalidomide, in: Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 11, 5, od s. 414-420, 7 s. ISSN 2152-2650, 2011, s. od s. 414-420, 7 s, IF: 1.988

ALMÁŠI, M., Sabina, ŠEVČÍKOVÁ, Hana, ŠVÁCHOVÁ, Barbora, SÁBLÍKOVÁ, Petra, MÁJKOVÁ, Roman, HÁJEK: Polymorphisms Contribution to the Determination of Significant Risk of Specific Toxicities in Multiple Myeloma, in: Klinická onkologie, 24, Suppl., od s. 39-42, 4 s. ISSN 0862-495X, 2011, s. od s. 39-42, 4 s

BLADÉ, J., Pieter, SONNEVELD, Jesús, F. SAN MIGUEL, Heather, J. SUTHERLAND, Roman, HÁJEK, Arnon, NAGLER, Andrew, SPENCER, Tadeusz, ROBAK, Keith, C. LANTZ, Sen, H. ZHUANG, Jean-Luc, HAROUSSEAU, Robert, Z. ORLOWSKI: Efficacy and safety of pegylated liposomal Doxorubicin in combination with bortezomib for multiple myeloma: effects of adverse prognostic factors on outcome, in: Clinical lymphoma, myeloma & leukemia, Dallas, United States: Dallas, Tex. : Cancer Media Group, 11, 1, od s. 44-49, 6 s. ISSN 2152-2650, 2011 0.3816/CLML.2011.n.005, s. od s. 44-49, 6 s, IF: 1.988

BUREŠOVÁ, I., Drahomíra, KYJOVSKÁ, Lucie, KOVÁŘOVÁ, Jana, KOURKOVÁ, SUSKÁ, R., Tomáš, PERUTKA, Jana, ČUMOVÁ, Roman, HÁJEK: Algoritmus separace plazmatických buněk ze vzorků kostní dřeně, in: Klinická onkologie, ISSN 0862-495X, 2011, roč. 24, č. 1, s. 35-40

CORTHALS, S., KUIPER, R., DC., JOHNSON, SONNEVELD, P., Roman, HÁJEK, VAN DER HOLT, B., MAGRANGEAS, F., GOLDSCHMIDT, H., GJ., MORGAN, AVET-LOISEAU, H.: Genetic factors underlying the risk of bortezomib induced peripheral neuropathy in multiple myeloma patients, in: Haematologica/the hematology journal, Pavia: Ferrata Storti Foundation, 96, 11, od s. 1728-1732, 5 s. ISSN 0390-6078, 2011 0.3324/haematol.2011.041434, s. od s. 1728-1732, 5 s, IF: 6.532

ČUMOVÁ, J., Anna, POTÁČOVÁ, Zbyněk, ZDRÁHAL, Roman, HÁJEK: Proteomic Analysis in Multiple Myeloma Research, in: Molecular biotechnology, USA: Humana Press, 47, 1, od s. 83-93, 11 s. ISSN 1073-6085, 2011, s. od s. 83-93, 11 s, IF: 2.091

DIMOPOULOS, M., PALUMBO, A., ATTAL, M., BEKSAÇ, M., FE., DAVIES, DELFORGE, M., Roman, HÁJEK, J-L., HAROUSSEAU, LEAL DA COSTA, F., Heinz, LUDWIG, U-H., MELLQVIST, MORGAN, G., Jesus, SAN MIGUEL, ZWEEGMAN, S., Pieter, SONNEVELD: Optimizing the use of lenalidomide in relapsed or refractory multiple myeloma: consensus statement, in: Leukemia, London : England: Nature Publishing Group, 25, 5, od s. 749-760, 12 s. ISSN 0887-6924, 2011, s. od s. 749-760, 12 s, IF: 8.966

HÁJEK, R., Marta, KREJČÍ, Luděk, POUR, Zdeněk, ADAM: Multiple Myeloma, in: Klinická onkologie, 24, Suppl., od s. 10-13, 4 s. ISSN 0862-495X, 2011, s. od s. 10-13, 4 s

HÁJEK, R., Petr, KUGLÍK: 6th Myeloma workshop: Modern technologies in research of monoclonal gammopathies, in: , 2011

KLINCOVÁ, M., Aneta, MIKULÁŠOVÁ, Lucie, KOVÁŘOVÁ, Viera, SANDECKÁ, Jakub, RADOCHA, Vladimír, MAISNAR, Zdeněk, ADAM, Marta, KREJČÍ, Luděk, POUR, Lenka, ZAHRADOVÁ, Andrea, KŘIVANOVÁ, Petr, SZTURZ, Roman, HÁJEK: Prognóza vysoko rizikovej skupiny monoklonálnej gamapatie nejasného významu (MGUS) a asymptomatického mnohopočetného myelómu (SMM), in: Onkologie, 5, 3, od s. 146–150, 6 s. ISSN 1802-4475, 2011, s. od s. 146–150, 6 s

KLINCOVÁ, M., Viera, SANDECKÁ, Aneta, MIKULÁŠOVÁ, RADOCHA, J., MAISNAR, V., Roman, HÁJEK: Monoclonal Gammopathy of Undeterminated Significance: Introduction and Current Clinical Issues, in: Klinická onkologie, 24, Suppl., od s. 14-17, 4 s. ISSN 0862-495X, 2011, s. od s. 14-17, 4 s

KOVÁŘOVÁ, L., Tamara, VARMUŽOVÁ, Pavla, ZARBOCHOVÁ, Renata, SUSKÁ, R. MUTHU RAJA, K., Jana, ŠTOSSOVÁ, Miroslav, PENKA, Roman, HÁJEK: Flow Cytometry in Monoclonal Gammopathies, in: Klinická onkologie, 24, Suppl., od s. 24-29, 6 s. ISSN 0862-495X, 2011, s. od s. 24-29, 6 s

KOVÁŘOVÁ, L., Roman, HÁJEK: Prognostický význam imunofenotypizace u nemocných s monoklonální gamapatií nejasného významu a mnohočetným myelomem, in: Klinická biochemie a metabolismus, 19, 2, od s. 96-100, 5 s. ISSN 1210-7921, 2011, s. od s. 96-100, 5 s

Kryukov, F., E. V. Dementyeva, J. Smetana, S. Ševčíková, P. Kuglík, R. Hájek: Association of aneuploidy category with centrosome amplification in multiple myeloma, in: Leukemia & Lymphoma, 2011 ISSN 1042-8194, vol. 52, No. 10, p. 2020-2, IF: 2.492

KRYUKOV, F., Elena, Vladimirovna DEMENTYEVA, Petr, KUGLÍK, Roman, HÁJEK: Visualization of Numerical Centrosomal Abnormalities by Immunofluorescent Staining, in: Klinická onkologie, 2011 ISSN 0862-495X, roč. 24, č. suppl., s. od s. 49-52, 4 s, IF: 49-52

MAISNAR, V., TICHÝ, M., STULÍK, J., VÁVROVÁ, J., FRIEDECKÝ, B., PALIČKA, V., SPIRKOVÁ, J., ZALOUDKOVÁ, L., HERNYCHOVÁ, L., SPÁČILOVÁ, J., BUCHLER, T., Roman, HÁJEK: The problems of proteinuria measurement in urine with presence of Bence Jones protein, in: Clinical Biochemistry, 44, 5-6, od s. 403-5, 3 s. ISSN 0009-9120, 2011, s. od s. 403-5, 3 s, IF: 2.043

MAISNAR, V., Jana, PELCOVÁ, Daniel, KLIMEŠ, Viera, SANDECKÁ, Jakub, RADOCHA, Mária, KLINCOVÁ, Roman, HÁJEK: RMG - Registr monoklonálních gamapatií, in: Onkologie, 2011/5, 3, od s. 138-140, 3 s. ISSN 1802-4475, 2011, s. od s. 138-140, 3 s

MUNSHI, N., Kenneth, C. ANDERSON, Leif BERGSAGEL, P., John, SHAUGHNESSY, Antonio, PALUMBO, Brian, DURIE, Rafael, FONSECA, Keith STEWART, A., Jean-Luc, HAROUSSEAU, Meletios, DIMOPOULOS, Sundar, JAGANNATH, Roman, HÁJEK, Orhan, SEZER, Robert, KYLE, Pieter, SONNEVELD, Michele, CAVO, Jesus, SAN MIGUEL, John, CROWLEY, Hervé, AVET-LOISEAU: Consensus recommendations for risk stratification in multiple myeloma: report of the International Myeloma Workshop Consensus Panel 2, in: Blood, Washington DC , USA: American Society of Hematology, 117, 18, od s. 4696-4700, 5 s. ISSN 0006-4971, 2011, s. od s. 4696-4700, 5 s, IF: 10.558

MUTHU RAJA, K., Lucie, KOVÁŘOVÁ, Jana, ŠTOSSOVÁ, Roman, HÁJEK: Flow Cytometric Phenotyping and Analysis of T Regulatory Cells in Multiple Myeloma Patients, in: Klinická onkologie, 24, Suppl., od s. 30-33, 4 s. ISSN 0862-495X, 2011, s. od s. 30-33, 4 s

PALUMBO, A., BRINGHEN, S., LUDWIG, H., A. DIMOPOULOS, M., BLADÉ, J., V. MATEOS, M., ROSINOL, L., BOCCADORO, M., CAVO, M., LOKHORST, H., ZWEEGMAN, S., TERPOS, E., DAVIES, F., DRIESSEN, C., GIMSING, P., GRAMATZKI, M., Roman, HÁJEK, E. JOHNSEN, H., LEAL DA COSTA, F., SEZER, O., SPENCER, A., BEKSAC, M., MORGAN, G., EINSELE, H., F. SAN MIGUEL, J., SONNEVELD, P.: Personalized therapy in multiple myeloma according to patient age and vulnerability: a report of the European Myeloma Network (EMN), in: Blood, Washington, DC, United States: American Society of Hematology, 118, 17, od s. 4519-4529, 11 s. ISSN 0006-4971, 2011 0.1182/blood-2011-06-358812, s. od s. 4519-4529, 11, IF: 10.558

POTÁČOVÁ, A., Jana, ŠTOSSOVÁ, BUREŠOVÁ, I., Lucie, KOVÁŘOVÁ, Martina, ALMÁŠI, Miroslav, PENKA, Roman, HÁJEK: Sample Processing and Methodological Pitfalls in Multiple Myeloma Research, in: Klinická onkologie, 24, Suppl., od s. 18-23, 6 s. ISSN 0862-495X, 2011, s. od s. 18-23, 6 s

ŘÍHOVÁ, L., Tamara, VARMUŽOVÁ, Renata, SUSKÁ, Pavla, ZARBOCHOVÁ, Miroslav, PENKA, Roman, HÁJEK: Monitoring of minimal residual disease in multiple myeloma patients: Development and standardization of method, in: In 6th Myeloma workshop: Modern technologies in research of monoclona gammopathies, 2011 978-80-210-5589-6

SANDECKÁ, V., Ivan, ŠPIČKA, Evžen, GREGORA, Vlastimil, ŠČUDLA, Vladimír, MAISNAR, Marta, KREJČÍ, Jan, STRAUB, Petr, PAVLÍČEK, Jiří, MINAŘÍK, Jakub, RADOCHA, Zdeněk, ADAM, Luděk, POUR, Lenka, ZAHRADOVÁ, Roman, HÁJEK: Zkušenosti s používáním bortezomibu (Velcade) v České republice od roku 2004, in: Onkologie, 5, 3, od s. 141–145, 5 s. ISSN 1802-4475, 2011, s. od s. 141–145, 5 s

SMETANA, J., Jan, FRÖHLICH, Vladimíra, VRANOVÁ, Aneta, MIKULÁŠOVÁ, Petr, KUGLÍK, Roman, HÁJEK: Oligonucleotide-based Array CGH as a Diagnostic Tool in Multiple Myeloma Patients, in: Klinická onkologie, 24, Suppl., od s. 43-48, 6 s. ISSN 0862-495X, 2011, s. od s. 43-48, 6 s

SZTURZ, P., Jitka, KYCLOVÁ, Mojmír, MOULIS, Zdeněk, ADAM, Lada, KLVAČOVÁ, Mária, KLINCOVÁ, Jiří, VANÍČEK, Marek, MECHL, Renata, KOUKALOVÁ, Zdeněk, ŘEHÁK, Marta, KREJČÍ, Sabina, ŠEVČÍKOVÁ, Roman, HÁJEK, Jiří, MAYER: Atypische Manifestation einer primären systemischen Amyloidose: wiederkehrende Leberblutung und Hämoperitoneum, in: , 2011

SZTURZ, P., Zdeněk, ADAM, Mária, KLINCOVÁ, Josef, FEIT, Marta, KREJČÍ, Luděk, POUR, Lenka, ZAHRADOVÁ, Vladimír, VAŠKŮ, Roman, HÁJEK, Jiří, MAYER: Multiple Myeloma Associated IgA Pemphigus: Treatment With Bortezomib- and Lenalidomide-Based Regimen, in: Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 11, 6, od s. 517-520, 4 s. ISSN 2152-2650, 2011 0.1016/j.clml.2011.06.014, s. od s. 517-520, 4 s, IF: 1.988

ŠEVČÍKOVÁ, S., Pavel, NĚMEC, Luděk, POUR, Roman, HÁJEK: Genomics in Multiple Myeloma Research, in: Klinická onkologie, 24, Suppl., od s. 34-38, 5 s. ISSN 0862-495X, 2011, s. od s. 34-38, 5 s

ŠVÁCHOVÁ, H., Lucie, KOVÁŘOVÁ, Jana, ŠTOSSOVÁ, Anna, POTÁČOVÁ, Luděk, POUR, Roman, HÁJEK: Impact of Nestin Analysis in Multiple Myeloma, in: Klinická onkologie, 24, Suppl., od s. 53-57, 5 s. ISSN 0862-495X, 2011, s. od s. 53-57, 5 s

ŠVÁCHOVÁ, H., Soňa, LEGARTOVÁ, Lenka, KUBICZKOVÁ, Sabina, ŠEVČÍKOVÁ, Roman, HÁJEK: Neural stem cell marker nestin as a specific marker for plasma cells of multiple myeloma patients, in: In 13th International Myeloma Workshop, 2011 0390-6078

ŠVÁCHOVÁ, H., Luděk, POUR, Jiří, ŠÁNA, Lucie, ŘÍHOVÁ, Karthick, Raja MUTHU RAJA, Roman, HÁJEK: Stem cell marker nestin is expressed in plasma cells of multiple myeloma patients, in: Leukemia Research, 35, 8, od s. 1008-1013, 6 s. ISSN 0145-2126, 2011, s. od s. 1008-1013, 6 s, IF: 2.555

VÁVROVÁ, J., Vladimír, MAISNAR, Miloš, TICHÝ, Bedřich, FRIEDECKÝ, Zdeňka, ČERMÁKOVÁ, Milan, DASTYCH, Jana, GOTTWALDOVÁ, Petr, KUČERA, Jarmila, KROTKÁ, Jaroslav, RACEK, Jana, ŽENKOVÁ, Petr, SCHNEIDERKA, Pavel, LOCHMAN, Tomáš, ZIMA, Hana, BEŇÁKOVÁ, Tomáš, BÜCHLER, Jana, SPÁČILOVÁ, Roman, HÁJEK, Vladimír, PALIČKA: Interlaboratory study of free monoclonal immunoglobulin light chain quantification, in: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Germany: Walter De Gruyter, 49, 1, od s. 89-92, 4 s. ISSN 1434-6621, 2011, s. od s. 89-92, 4 s, IF: 2.069

2010

Al Sahmani, M., Trnavská, Irena, Antošová, M., Antošová, Libuše, Liasová, J., Adam, Zdeněk, Pour, Luděk, Krejčí, Marta, Zahradová, Lenka, Buliková, Alena, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: Prognostic significance of morphological evaluation of tumor cells in multiple myeloma, in: In 15th Congress of the European Hematology Association, 2010 0390-6078

Dementyeva, E., Němec, Pavel, Kryukov, Fedor, Muthu Raja, Karthick Raja, Smetana, Jan, Zaoralová, Romana, Grešliková, Henrieta, Kupská, Renata, Kuglík, Petr, Hájek, Roman: Centrosome amplification as a possible marker of mitotic disruptions and cellular carcinogenesis in multiple myeloma, in: Leukemia Research, 2010, vol. 34, No. 8, p. 1007-1011, IF: 2.358

Foltánková, V., Koláčná, Kateřina, Matějková, Eva, Smejkalová, Jana, Michálek, Jaroslav: Manufacturing of bone marrow-derived mesenchymal stromal cells according to GMP requirements for clinical trials, in: In 15th Congress of the European Hematology Association, 2010 0390-6078

Grešliková, H., Zaoralová, Romana, Filková, Hana, Němec, Pavel, Oltová, Alexandra, Kupská, Renata, Rudolecká, Petra, Smetana, Jan, Pour, Luděk, Zahradová, Lenka, Krejčí, Marta, Büchler, Tomáš, Adam, Zdeněk, Hájek, Roman, Kuglík, Petr: Negative prognostic significance of two or more cytogenetic abnormalities in multiple myeloma patients treated with autologous stem cell transplantation, in: Neoplasma, 2010, vol. 57, No. 2, p. 111-117, IF: 1.192

Hájek, R., Maisnar, Vladimír, Gregora, Evžen: Moderní léčba mnohočetného myelomu, in: Farmakoterapie, 2010, č. 2, s. 187-191.

Holánek, M., Hájek, Roman: Použití lenalidomidu v léčbě mnohočetného myelomu, in: Klinická onkologie, 2010, roč. 23, č. 2, s. 67-72.

Kovářová, L., Burešová, Ivana, Muthu Raja, Karthick Raja, Grešliková, Henrieta, Němec, Pavel, Smetana, Jan, Kupská, Renata, Penka, Miroslav, Kuglík, Petr, Hájek, Roman: Association of plasma cell phenotype with cytogenetic findings in multiple myeloma, in: In 15th Congress of the European Hematology Association, 2010 0390-6078

Kovářová, L., Burešová, Ivana, Suská, Renata, Muthu Raja, Karthick Raja, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: Plasma cell phenotype in MGUS and MM cases, in: In XXV. Congress of the International Society for Advancement of Cytometry, 2010

Krejčí, M., Adam, Zdeněk, Büchler, Tomáš, Křivanová, Andrea, Pour, Luděk, Zahradová, Lenka, Holánek, Michal, Sandecká, Viera, Mayer, Jiří, Vorlíček, Jiří, Hájek, Roman: Salvage treatment with upfront melphalan 100 mg/m(2) and consolidation with novel drugs for fulminant progression of multiple myeloma, in: Annals of hematology, Germany : Springer, 89, 5, od s. 483-487, 5 s. ISSN 0939-5555, 2010, IF: 2.919

Kryukov, F., Dementyeva, Elena Vladimirovna, Němec, Pavel, Burešová, Ivana, Smetana, Jan, Grešliková, Henrieta, Kupská, Renata, Kuglík, Petr, Hájek, Roman: Centrosome amplification as possible marker of myeloma cell precursors, in: In 15th Congress of the European Hematology Association, 2010 0390-6078

Legartová, S., Harničarová-Horáková, Andrea, Bártová, Eva, Hájek, Roman, Pour, Luděk, Kozubek, Stanislav: Expression of RAN, ZHX-2, and CHC1L genes in multiple myeloma patients and in myeloma cell lines treated with HDAC and Dnmts inhibitors, in: Neoplasma, 2010, vol. 57, No. 5, p. 482-487, IF: 1.192

Ludwig, H., Adam, Zdeněk, Tothová, Elena, Hájek, Roman, Labar, Boris, Egyed, Miklos, Špička, Ivan, Gisslinger, Heinz, Drach, Johannes, Kuhn, Ingrid, Hinke, Axel, Zojer, Niklas: Thalidomide maintenance treatment increases progression-free but not overall survival in elderly patients with myeloma, in: Haematologica/the hematology journal, Pavia, Italy : European Hematology Association. ISSN 0390-6078, 2010, IF: 6.416

Muthu Raja, K., Zahradová, Lenka, Mikulková, Zuzana, Cibulka, Marek, Burešová, Ivana, Kovářová, Lucie, Hájek, Roman, Michálek, Jaroslav: A preliminary study report of T regulatory cells in pre and post treated myeloma patients, in: In 15th Congress of the European Hematology Association, 2010 0390-6078

Muthu Raja, K., Burešová, Ivana, Kovářová, Lucie, Štossová, Jana, Hájek, Roman: An interim study report of CD44 standard molecule and its variant isoform expression in MGUS and MM, in: In 15th Congress of the European Hematology Association, 2010 0390-6078

Muthu Raja, K., Mikulková, Zuzana, Cibulka, Marek, Burešová, Ivana, Kovářová, Lucie, Michálek, Jaroslav, Hájek, Roman: T Regulatory Naive and Memory cells in Monoclonal Gammopathies, in: In World Immune Regulation Meeting-IV, 2010

Muthu Raja, K., Kovářová, Lucie, Hájek, Roman: Review of phenotypic markers used in flow cytometric analysis of MGUS and MM, and applicability of flow cytometry in other plasma cell disorders, in: British journal of haematology, 2010, vol. 149, No. 3, p. 334-351, IF: 4.597

Němec, P., Zemanová, Zuzana, Grešliková, Henrieta, Michalová, Kyra, Filková, Hana, Tajtlová, Jana, Králová, Dana, Kupská, Renata, Smetana, Jan, Krejčí, Marta, Pour, Luděk, Zahradová, Lenka, Sandecká, Viera, Adam, Zdeněk, Büchler, Tomáš, Špička, Ivan, Gregora, Evžen, Kuglík, Petr, Hájek, Roman: Gain of 1q21 Is an Unfavorable Genetic Prognostic Factor for Multiple Myeloma Patients Treated with High-Dose Chemotherapy, in: Biology of Blood and Marrow Transplantation, 2010, vol. 16, No. 4, p. 548-554, IF: 3.149

Očadlíková, D., Kryukov, Fedor, Mollová, Klára, Kovářová, Lucie, Burešová, Ivana, Matějková, Eva, Penka, Miroslav, Büchler, Tomáš, Hájek, Roman, Michálek, Jaroslav: Generation of myeloma-specific T cells using dendritic cells loaded with MUC1- and hTERT- drived nonapeptides or myeloma cell apoptotic bodies, in: Neoplasma, 2010, vol. 57, No. 5, p. 455-464, IF: 1.192

Pour, L., Sandecká, Viera, Kaisarová, Petra, Adam, Zdeněk, Krejčí, Marta, Zahradová, Lenka, Klincová, Mária, Szturz, P., Ševčíková, Sabina, Hájek, Roman: Extramedullary relapsed multiple myeloma has extremely poor prognosis even in the era of the new drugs, in: In 15th Congress of the European Hematology Association, 2010 0390-6078

Pour, L., Šváchová, Hana, Adam, Zdeněk, Almáši, Martina, Burešová, Ivana, Büchler, Tomáš, Kovářová, Lucie, Němec, Pavel, Penka, Miroslav, Vorlíček, Jiří, Hájek, Roman: Levels of angiogenic factors in patients with multiple myeloma correlate with treatment response, in: Annals of Hematology, 2010, vol. 89, No. 4, p. 385-389, IF: 2.919

Pour, L., Šváchová, Hana, Adam, Zdeněk, Mikulková, Zuzana, Burešová, Ivana, Kovářová, Lucie, Büchler, Tomáš, Penka, Miroslav, Vorlíček, Jiří, Hájek, Roman: Pretreatment hepatocyte growth factor and thrombospondin-1 levels predict response to high-dose chemotherapy for multiple myeloma, in: Neoplasma, 1, od s. 29-34, 6 s., 2010, vol. 57, No. 1, p. 29-34, IF: 1.192

Šváchová, H., Pour, Luděk, Almáši, Martina, Němec, Pavel, Králová, Dana, Kovářová, Lucie, Penka, Miroslav, Vorlíček, Jiří, Hájek, Roman: Koncentrace hepatocytárního růstového faktoru a trombospondinu predikuje léčebnou odpověď u pacientů s mnohočetným myelomem, in: Transfuze a hematologie dnes, 2010, roč. 16, č. 1, s. 30-34.

Šváchová, H., Pour, Luděk, Kovářová, Lucie, Burešová, Ivana, Muthu Raja, Karthick Raja, Hájek, Roman: Stem cell marker nestin is expressed in plasma cells of patients with monoclonal gammopathies, in: In 15th Congress of the European Hematology Association, 2010 0390-6078

Zaoralová, R., Němec, Pavel, Grešliková, Henrieta, Smetana, Jan, Kovářová, Lucie, Hájek, Roman, Kuglík, Petr: Oligonucleotide array-based comparative genomic hybridization analyses of gain 1q21 in multiple myeloma, in: In European Human Genetics Conference, 2010

2009

Al-Sahmani, M., Trnavská, Irena, Antošová, Monika, Antošová, Libuše, Kissová, Jarmila, Filková, Hana, Smetana, Jan, Adam, Zdeněk, Pour, Luděk, Krejčí, Marta, Zahradová, Lenka, Buliková, Alena, Penka, Miroslav, Kuglík, Petr, Hájek, Roman: Prognostic Significance of Morphological Evaluation of Tumor Cells in Multiple Myeloma, in: In 51st ASH Annual Meeting and Exposition, 2009

Beránková, K., Kuglík, Petr, Zaoralová, Romana, Grešliková, Henrieta, Němec, Pavel, Smetana, Jan, Pour, Luděk, Zahradová, Lenka, Krejčí, Marta, Holánek, Michal, Adam, Zdeněk, Hájek, Roman: Prognostic value of chromosomal aberrations in relapsed multiple myeloma patients treated by thalidomide, in: In European Human Genetics Conference 2009, 2009

Burešová, I., Muthu Raja, Karthick Raja, Kovářová, Lucie, Suská, Renata, Perutka, Tomáš, Kyjovská, Drahomíra, Moravcová, Jana, Kupská, Renata, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: Fluorescence based separation of plasma cells, in: In 4th myeloma and 2nd immunotherapy workshop, 2009 978-80-210-4977-2

Burešová, I., Muthu Raja, Karthick Raja, Kupská, Renata, Hájek, Roman: Specific practice in plasma cell separation from the bone marrow of monoclonal gammopathy of undetermined dignificance (MGUS) patients, in: In Analytical cytometry V, 2009 978-80-254-2561-5

Foltánková, V., Matějková, Eva, Bartoš, Milan, Dendis, Miloš, Mayer, Jiří, Hájek, Roman, Michálek, Jaroslav: Characterization of T cell receptor beta repertoire in T cell population associated with graft-versus-host and graft-versus-leukemia effect, in: In 14th Congress of the European Hematology Association, 2009

Kovářová, L., Burešová, Ivana, Büchler, Tomáš, Suská, Renata, Pour, Luděk, Zahradová, Lenka, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: Phenotype of plasma cells in multiple myeloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance, in: Neoplasma, 2009, vol. 56, No. 6, p. 526-532, IF: 1.179

Kovářová, L., Burešová, Ivana, Suská, Renata, Muthu Raja, Karthick Raja, Perutka, Tomáš, Zarbochová, Pavla, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: Comparison of plasma cells phenotype in MGUS and MM, in: In 4th MYELOMA and 2nd IMMUNOTHERAPY WORKSHOP, 2009 978-80-210-4977-2

Kovářová, L., Burešová, Ivana, Suská, Renata, Zarbochová, Pavla, Hájek, Roman: Expression of CD27 on plasma cells in monoclonal gammopathies, in: In Analytical cytometry V, 2009 978-80-254-2561-5

Kovářová, L., Burešová, Ivana, Muthu Raja, Karthick Raja, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: Expression of CD27 on plasma cells in multiple myeloma, in: In 14th Congress of the European Hematology Association, 2009 0390-6078

Kovářová, L., Burešová, Ivana, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: Phenotype of Plasma Cells in Multiple Myeloma, in: In XIIth International Myeloma Workshop, 2009 1557-9190

Kovářová, L., Burešová, Ivana, Muthu Raja, Karthick Raja, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: Plasma cell phenotype in multiple myeloma, in: In AFC&ESCCA 2009, 2009

Kryukov, F., Očadlíková, Darina, Kovářová, Lucie, Burešová, Ivana, Matějková, Eva, Hájek, Roman, Michálek, Jaroslav: In Vitro Activation of Cytotoxic T Lymphocytes By Muc1 Pulsed Dendritic Cells, in: The Open Cancer Immunology Journal, 2009, vol. 2, No. 1, p. 31-36.

Kryukov, F., Očadlíková, Darina, Kovářová, Lucie, Burešová, Ivana, Hájek, Roman, Michálek, Jaroslav: In vitro activation of cytotoxic T-lymphocytes by hTERT-pulsed dendritic cells, in: Journal of immunotoxicology, 2009, vol. 6, No. 4, p. 243-248., IF: 1.218

Kryukov, F., Očadlíková, Darina, Kovářová, Lucie, Burešová, Ivana, Matějková, Eva, Hájek, Roman, Michálek, Jaroslav: In vitro activation of myeloma-specific cytotoxic T cells by hTERT pulsed dendritic cells, in: In Cancer Immunotherapy and Immunomonitoring, 2009

Kryukov, F., Zahradová, Lenka, Očadlíková, Darina, Kovářová, Lucie, Matějková, Eva, Hájek, Roman, Michálek, Jaroslav: In vitro activation of myeloma-specific cytotoxic T cells by MUC1 pulsed dendritic cells, in: In 14th Congress of the European Hematology Association, 2009

Muthu Raja, K., Zahradová, Lenka, Mikulková, Zuzana, Kovářová, Lucie, Burešová, Ivana, Hájek, Roman, Michálek, Jaroslav: Flow cytometric analysis of T regulatory cells in monoclonal gammopathy patients, in: In Analytical cytometry V, 2009 978-80-254-2561-5

Muthu Raja, K., Zahradová, Lenka, Kovářová, Lucie, Mikulková, Zuzana, Burešová, Ivana, Michálek, Jaroslav, Hájek, Roman: Flow Cytometric Phenotyping and Analysis of T Regulatory Cells in Monoclonal Gammopathy Patients, in: In 51st ASH Annual Meeting and Exposition, 2009

Muthu Raja, K., Zahradová, Lenka, Cibulka, M., Kovářová, Lucie, Mikulková, Zuzana, Burešová, Ivana, Hájek, Roman, Michálek, Jaroslav: T regulatory cells in monoclonal gammopathies, in: In 4th myeloma and 2nd immunotherapy workshop, 2009 978-80-210-4977-2

Němec, P., Grešliková, Henrieta, Smetana, Jan, Zaoralová, Romana, Kupská, Renata, Beránková, Kristina, Filková, Hana, Králová, Dana, Krejčí, Marta, Pour, Luděk, Zahradová, Lenka, Sandecká, Viera, Adam, Zdeněk, Kuglík, Petr, Hájek, Roman: Gain 1q21 vs. Velcade and thalidomide based regimen, in: In XIIth International Myeloma Workshop, 2009 1557-9190

Němec, P., Grešliková, Henrieta, Zaoralová, Romana, Smetana, Jan, Filková, Hana, Dementyeva, Elena Vladimirovna, Kupská, Renata, Beránková, Kristina, Mikulášová, Aneta, Pour, Luděk, Zahradová, Lenka, Kuglík, Petr, Hájek, Roman: Gain(1)(q21) Defines Group of Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients with Poor Prognosis, in: In 51st ASH Annual Meeting and Exposition, 2009

Očadlíková, D., Zahradová, Lenka, Kovářová, Lucie, Smejkalová, Jana, Pour, Luděk, Vidláková, Petra, Kyjovská, Drahomíra, Moravcová, Jana, Rycová, Marcela, Novotná, H., Jelínková, I., Penka, Miroslav, Michálek, Jaroslav, Hájek, Roman: Příprava protinádorové vakcíny pro pacienty s mnohočetným myelomem na bázi dendritických buněk naložených monoklonálním imunoglobulinem, in: Klinická onkologie, 2009, roč. 22, č. 2, s. 67-72.

Potáčová, A., Čumová, Jana, Kasalová, Irena, Šedo, Ondrej, Zdráhal, Zbyněk, Hájek, Roman: The effect of bortezomib on myeloma cell line, in: In XII. International Myeloma Workshop, 2009 1557-9190

Pour, L., Kovářová, Lucie, Büchler, Tomáš, Adam, Zdeněk, Penka, Miroslav, Vorlíček, Jiří, Hájek, Roman: Evaluation of HGF and Endostatin in the bone marrow of patients with multiple myeloma and the effect of peripheral blood admixture, in: Scripta medica, 2009, vol. 82, No. 2, p. 123-126.

Pour, L., Šváchová, Hana, Němec, Pavel, Adam, Zdeněk, Krejčí, Marta, Sandecká, Viera, Holánek, Michal, Kovářová, Lucie, Zahradová, Lenka, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: High Trombospondin Level Correlates Closely with Poor Response to Bortezomib Treatment, in: In XIIth International myeloma workshop, 2009 1557-9190

Smejkalová, J., Dementyeva, Elena Vladimirovna, Němec, Pavel, Kryukov, Fedor, Muthu Raja, Karthick Raja, Grešliková, Henrieta, Smetana, Jan, Zaoralová, Romana, Kupská, Renata, Kuglík, Petr, Hájek, Roman: Incidence of Centrosome Amplification in Multiple Myeloma, in: In 51st ASH Annual Meeting and Exposiotion, 2009

Smetana, J., Kuglík, Petr, Zaoralová, Romana, Grešliková, Henrieta, Němec, Pavel, Kupská, Renata, Filková, Hana, Pour, Luděk, Zahradová, Lenka, Holánek, Michal, Adam, Zdeněk, Hájek, Roman: CLINICAL IMPLICATION OF HYPERDIPLOIDY/NON-HYPERDIPLOIDY IN MM PATIENTS TREATED BY NEWER DRUGS, in: In XIIth International Myeloma Workshop, Washington DC, 2009 1557-9190

Šváchová, H., Pour, Luděk, Králová, Dana, Němec, Pavel, Adam, Zdeněk, Krejčí, Marta, Sandecká, Viera, Křivanová, Andrea, Al Sahmani, Mohamed, Hájek, Roman: High HGF Levels are Associated with Response to Bortezomib, in: In XIIth International myeloma workshop, 2009 1557-9190

Vaňhara, P., Ševčíková, Sabina, Šmejkal, Jiří, Sova, Marek, Smrčka, Martin, Křen, Leoš, Šmarda, Jan, Michálek, Jaroslav: Monitoring of immunosuppressive cytokines in glioblastoma, in: In qPCR Congress 2009, London, 2009

Zahradová, L., Stejskalová, Andrea, Novotna, H, Jelínková, I, Penka, Miroslav, Hájek, Roman, Očadlíková, Darina, Kovářová, Lucie, Smejkalová, Jana, Pour, Luděk, Vidláková, Petra, Kyjovská, Drahomíra, Michálek, Jaroslav: Dendritic Cells Immunotherapy: A Phase II Clinical Trial, in: In XII. International Myeloma Workshop, 2009 1557-9190

Zaoralová, R., Vranová, Vladimíra, Smetana, Jan, Kyjovská, Drahomíra, Sáblíková, Barbora, Kupská, Renata, Hájek, Roman, Kuglík, Petr: Molecular diagnostics of multiple myeloma using oligonucleotide array-based comparative genomic hybridization (array-CGH), in: In 7. European Cytogenetics Conference, Stockholm, 2009 0967-3849

Zaoralová, R., Vranová, Vladimíra, Smetana, Jan, Kyjovská, Drahomíra, Sáblíková, Barbora, Kupská, Renata, Hájek, Roman, Kuglík, Petr: Oligo array-based comparative genomic hybridization shows a difference in genomic profiles of multiple myeloma patients with and without cytogenetic negative prognostic factors, in: In 14th Congress of the European Hematology Association, 2009

2008

Bártová, E., Krejčí, Jana, Harničárová, Andrea, Hájek, Roman: Princip a význam studia epigenetiky, in: Klinická onkologie, 2008, s. 214-216.

Burešová, I., Čumová, Jana, Kovářová, Lucie, Kyjovská, Drahomíra, Vidláková, Petra, Suská, Renata, Perutka, Tomáš, Moravcová, Jana, Rycová, Marcela, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: Srovnání selekce plazmatických buněk metodami MACS a FACS, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 195-197.

Čumová, J., Burešová, Ivana, Kovářová, Lucie, Kyjovská, Drahomíra, Vidláková, Petra, Suská, Renata, Perutka, Tomáš, Moravcová, Jana, Rycová, Marcela, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: Selekce plazmatických buněk, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 190-194.

Čumová, J., Potáčová, Anna, Kasalová, Irena, Šedo, Ondrej, Konečná, Hana, Zdráhal, Zbyněk, Hájek, Roman: Proteomic Analysis of Multiple Myeloma Cells Targeted with Bortezomib, in: In Proteomics Europe., 2008

Čumová, J., Potáčová, Anna, Kasalová, Irena, Šedo, Ondrej, Konečná, Hana, Zdráhal, Zbyněk, Hájek, Roman: Proteomic Analysis of Multiple Myeloma Cells Targeted with Bortezomib, in: In American Society of Hematology (ASH)., 2008

Dudová, S., Michálek, Jaroslav, Hájek, Roman: Klinické studie RNA vakcín, in: Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. 1, s. 28-33.

Dudová, S., Hájek, Roman: Využití metody real-time PCR (kvantitativní PCR, PCR v reálném čase) v hematologii a studiu mnohočetného myelomu, in: Klinická onkologie, 2008, vol. 21, No. s1, p. 220-222.

Dudová, S., Hájek, Roman: Využití metody real-time PCR vybraných genů u mnohočetného myelomu, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 227-229.

Foltánková, V., Očadlíková, Darina, Matějková, Eva, Bartos, Milan, Dendis, Miloš, Horváth, Radek, Michálek, Jaroslav: Identifikace individuálních myelom-specifických klonů T lymfocytů na základě molekulární analýzy T lymfocytárního receptoru beta, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 261-263.

Foltánková, V., Matějková, Eva, Bartos, Milan, Dendis, Miloš, Novotná, Dana, Mayer, Jiří, Michálek, Jaroslav: Molecular Identification of Individual T Cell Clones Specific for Graft-Versus-Leukemia Reaction, in: In 50th ASH Annual Meeting and Exposition., 2008 ISSN 0006-4971

Hájek, R., Adam, Zdeněk: Léčba mnohočetného myelomu: indikace k léčbě novými léky dle guidelines 2008 České myelomové skupiny 2008 a české hematologické společnosti, in: Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. s2, s. 37-38.

Hájek, R., Pour, Luděk, Adam, Zdeněk, Krejčí, Marta, Krocanova, A, Zahradová, Lenka, Sandecká, Viera: Succesful Prevention of osteonecrosis of the jaw during zolendronat use in the patients with MM, in: Haematologica/the hematology journal, Pavia, Italy : European Hematology Association, 93, s1, od s. 267-268, 2 s. ISSN 0390-6078., 2008, IF: 5.5

Hájek, R., Zahradová, Lenka, Gregora, Evžen, Schützová, Miroslava, Koza, Vladimír, Pavlíček, Petr, Pour, Luděk, Krejčí, Marta, Sandecká, Viera, Křivanová, Andrea, Al-Sahmani, Mohamed Abdo Saleh, Králová, Dana, Adam, Zdeněk: The Reduced Intensity Cvd Regimen: A Good Option with Well Balanced Efficacy/Toxicity Ratio for Elderly Patients with Poor Status Performance, in: In Fiftieth ASH Annual Meeting., 2008

Hájek, R., Čumová, Jana, Potáčová, Anna, Kasalová, Irena, Šedo, Ondrej, Zdráhal, Zbyněk: Proteomic Analysis of Multiple Myeloma Cells Targeted with Bortezomib, in: In ESH Conference. Mechanisms of cell death and disease: advances in therapeutic intervention and drug development., 2008

Hájek, R.: From cell sorting to plasma cell identification and detection of chromosomal aberrations in multiple myeloma, in: , 2008

Hájek, R., Krejčí, Marta, Ščudla, V, Tóthová, E, Bacovský, J, Schutzova, M, Koza, V, Papajík, T, Novosadová, L, Franková, H, Stavařová, Y, Lehanka, F, Vránová, M, Kessler, P, Zemanová, M, Meluzínová, I, Seifertová, N, Summa, E, Pour, L, Maisnar, V, Mistřík, M: Long-Term Outcomes of Autologous Transplantation in Multiple Myeloma: Benefit from the Newer Drugs Used in the Relapsed Setting, in: Blood, 112, 11, od s. 1144-., 2008

Jelínek, J., Očadlíková, Darina, Mikulková, Zuzana, Hájek, Roman, Michálek, Jaroslav: Využití detekce cytokinů při přípravě vakcín proti mnohočetnému myelomu, in: Klinická onkologie, 2008, s. 264-265.

Kovářová, L., Burešová, Ivana, Pour, Luděk, Michálek, Jaroslav, Hájek, Roman: Flow Cytometric Detection of Minimal Residual Disease in Multiple Myeloma Patients, in: In ASH 2008., 2008 ISBN 1528-0020

Kovářová, L., Burešová, Ivana, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: Phenotype of plasma cells in monoclonal gammopathies, in: In XXI International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology., 2008 ISSN 1751-553X

Kovářová, L., Burešová, Ivana, Suská, Renata, Pour, Luděk, Zahradová, Lenka, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: Phenotype of plasma cells in monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma subjects, in: In 13th Congress of the European Hematology Association., 2008 ISBN 0390-6078

Kovářová, L., Burešová, Ivana, Suská, Renata, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: Phenotype of plasma cells in monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma subjects, in: In XXIV. International Congress - International Society for Analytical Cytology., 2008

Kovářová, L., Burešová, Ivana, Suská, Renata, Michálek, Jaroslav, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: Rozlišení nádorových klonálních a fyziologických polyklonálních plazmatických buněk pomocí flowcytometrie, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 254-257.

Kovářová, L., Hájek, Roman: Flowcytometrická analýza plazmatických buněk u mnohočetného myelomu, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 249-252.

Kovářová, L., Michálek, Jaroslav, Kýr, Michal, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: Srovnání vybraných markerů dendritických buněk u zdravých dárců a pacientů s monoklonální gamapatií nejasného významu či mnohočetným myelomem, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. 1, s. 20-25.

Kovářová, L., Zahradová, Lenka, Kissová, Jarmila, Pour, Luděk, Hájek, Roman: Stanovení diagnózy plazmocelulární leukémie v praxi, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 258-260.

Krejčí, J., Harničarová, Andrea, Kůrová, Jana, Uhlířová, R, Kozubek, Stanislav, Legartová, S, Hájek, Roman, Bártová, Eva: Nuclear organization of PML bodies in leukaemic and multiple myeloma cells, in: Leukemia Research, 2008, vol. 32, No. 12, p. 1866-1877, IF: 2.561

Krejčí, J., Bártová, Eva, Harničárová, Andrea, Hájek, Roman: Příklady výzkumu epigenetických změn u mnohočetného myelomu, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 217-219.

Krejčí, M., Adam, Zdeněk, Hájek, Roman: Mnohočetný myelom, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 187-189.

Nečasová, J., Kadlecová, Jitka, Spěšná, Renata, Penka, Miroslav, Hájek, Roman: Význam sledování exprese nádorových testikulárních antigenů u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií, in: Klinická onkologie, 2008, s. 223-226.

Němec, P., Grešliková, Henrieta, Smetana, Jan, Zaoralová, Romana, Kupská, Renata, Beránková, Kristina, Filková, Hana, Králová, Dana, Krejčí, Marta, Pour, Luděk, Zahradová, Lenka, Sandecká, Viera, Adam, Zdeněk, Kuglík, Petr, Hájek, Roman: The poor prognosis associated with gain/amplification of 1q21 in relapsed multiple myeloma patients may be overcome by Velcade based regimen in contrary of thalidomide based regimen, in: In Haematologica/The Hematology Journal., 2008 ISSN 0390-6078

Němec, P., Zemanová, Zuzana, Michalová, Kyra, Tajtlová, Jana, Grešliková, Henrieta, Filková, Hana, Zaoralová, Romana, Špička, Ivan, Gregora, Evžen, Králová, Dana, Kupská, Renata, Krejčí, Marta, Pour, Luděk, Zahradová, Lenka, Sandecká, Viera, Adam, Zdeněk, Kuglík, Petr, Hájek, Roman: Gain/amplification of 1q21 is the most powerful genetic prognostic factor for patients treated by autologous stem cell transplantation, in: In Haematologica/The Hematology Journal., 2008 ISSN 0390-6078

Němec, P., Kuglík, Petr, Hájek, Roman: Úloha chromozomových translokací při vzniku a vývoji mnohočetného myelomu, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. 2, s. 53-58.

Očadlíková, D., Kovářová, Lucie, Roman, Hájek, Jaroslav, Michálek: Příprava myelom-specifických t lymfocytů aktivovaných dendritickými buňkami naloženými nonapeptidy odvozenými od mucinového proteinu muc1 a katalytické podjednotky telomerázy hTERT, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. 2, s. 59-65.

Potáčová, A., Čumová, Jana, Hájek, Roman: Aplikace proteomiky u mnohočetného myelomu, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 247-248.

Potáčová, A., Čumová, Jana, Hájek, Roman: Proteomická analýza a její využití ve výzkumu mnohočetného myelomu, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 243-246.

Pour, L., Šváchová, Hana, Slaný, Michal, Hájek, Roman: Metody používané v hodnocení angiogeneze a jejich význam u mnohočetného myelomu, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 266-269.

Pour, L., Šváchová, Hana, Slaný, Michal, Hájek, Roman: Možnost predikce léčebné odpovědi na autologní transplantaci pomocí stanovení vybraných aktivátorů a inhibitorů angiogeneze, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 270-271.

Pour, L., Šváchová, Hana, Slaný, Michal, Křen, L, Hájek, Roman: Stanovení prognózy na základě vyhodnocení angiogeneze z trepanobioptického vzorku, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 272-273.

Rawstron, A., Orfao, A, Kovářová, Lucie, Johnsen, HE: Report of the European Myeloma Network on multiparametric flow cytometry in multiple myeloma and related disorders, in: Haematologica/the hematology journal, Pavia : Ferrata Storti Foundation, 93, 3, od s. 431-438, 8 s. ISSN 0390-6078., 2008, IF: 5.516

Sandecká, V., Maisnar, Vladimír, Pour, Luděk, Radocha, J, Hájek, Roman: Monoklonálne gamapatie nejasného významu, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. 4, s. 160-164.

Slaný, M., Šváchová, Hana, Hájek, Roman: Použití jedno-nukleotidových polymorfizmů u analýzy mnohočetného myelomu, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 237-240.

Slaný, M., Šváchová, Hana, Hájek, Roman: Praktická aplikace jedno-nukleotidových polymorfismů u analýzy mnohočetného myelomu, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 241-242.

Smetana, J., Kuglík, Petr, Grešliková, Henrieta, Kupská, Renata, Filková, Hana, Oltová, Alexandra, Hájek, Roman: Stanovení hyperdiploidií u mnohočetného myelomu pomocí imunofluorescenčního značení plazmatických buněk a techniky tříbarevné interfázní FISH, in: Klinická onkologie, 2008, s. 210-211.

Šváchová, H., Hájek, Roman: Analýza profilů genové exprese u mnohočetného myelomu a jeho význam v klinické onkologii, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 230-233.

Šváchová, H., Hájek, Roman: Molekulární definice rizika jako nový prognostický nástroj pro mnohočetný myelom, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 234-236.

Zahradová, L., Očadlíková, Darina, Kovářová, Lucie, Smejkalová, Jana, Pour, Luděk, Penka, Miroslav, Michálek, Jaroslav, Hájek, Roman: Autologous Dendritic Cell Vaccination in Multiple Myeloma Patients – A First Clinical Results and Safety Evaluation in a Phase II Clinical Trial, in: , 2008

Zaoralová, R., Kuglík, Petr, Vranová, Vladimíra, Oltová, Alexandra, Pour, Luděk, Křivanová, Andrea, Krejčí, Marta, Adam, Zdeněk, Hájek, Roman: Význam cytogenetických změn u relabujících pacientů s mnohočetným myelomem léčených novými typy léků, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 207-209.

Zaoralová, R., Vranová, Vladimíra, Kuglík, Petr: Detekce nebalancovaných chromosomových změn u pacientů s mnohočetným myelomem pomocí techniky komparativní genomové hybridizace (CGH), in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 212-213.

Zemanová, Z., Michalová, K, Tajtlová, J, Pavlištová, J, Oltová, A, Filková, H, Kuglík, P, Němec, P, Králová, D, Holzerová, M, Balcarková, J, Jarošová, M, Rabasová, J, Hrubá, M, Fischlová, H, Špička, I, Gregora, E, Adam, Z, Ščudla, V, Maisnar, V, Schutzová, M: Molecular cytogenetic study of immunofluerescently labeled plasma cells and prognostic significance of clonal chromosomal aberrations in 208 Patients with multiple myeloma, in: Hematologica the hematology journal, 93, 1, od s. 65-66. ISSN 0390-6078., 2008, IF: 5.5

Zemanová, Z., Michalová, Kyra, Tajtlová, Jana, Pavlištová, Lenka, Oltová, Alexandra, Filková, Hana, Kuglík, Petr, Němec, Pavel, Holzerová, M, Balcárková, J, Jarošová, M, Rabasová, J, Hrubá, M, Fischlová, H, Špička, I, Gregora, E, Adam, Z, Ščudla, V, Maisnar, V, Schutzová, M, Králová, D, Hájek, Roman: Výsledky molekulárně cytogenetické analýzy imunofluorescenčně značených plasmatických buněk u pacientů s MM zařazených ve studii CMG 2002, in: Klinická onkologie, 2008, roč. 21, č. s1, s. 204-206.