česky | english
Heslo:
Home

Pregraduální a postgraduální výuka

Členové týmu Babákovy myelomové skupiny při Ústavu patologické fyziologie LF MU se aktivně podílí na výuce Lékařské a Přírodovědecké fakulty. V rámci řešení výzkumných projektů u nás řeší své bakalářské, diplomové a dizertační práce  studenti LF a PřF MU. Výuku zajišťují:

doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.

Ing. Martina Almáši, Ph.D.