česky | english
Heslo:
Home

Pregraduální a postgraduální výuka

Členové týmu Babákovy myelomové skupiny při Ústavu patologické fyziologie LF MU se aktivně podílí na výuce Lékařské a Přírodovědecké fakulty. V rámci řešení výzkumných projektů u nás řeší své bakalářské, diplomové a dizertační práce více než 20 studentů LF a PřF MU. Aktivně se účastníme výuky následujících předmětů:

Výuka na ÚPF LF MU:

Odborní asistenti:

RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.